Amenzi aplicate de inspectorii Primăriei pentru lipsa autorizațiilor de funcționare

În ultima săptămână, inspectorii Corpului de Control al Primîriei au efectuat mai multe controale la agenţi economici – persoane fizice şi juridice din municipiul Iași. Cu această ocazie au fost întocmite 26 de procese verbale de contravenţie, cu amenzi în sumă de 68.770 de lei. Printre acestea, 16 amenzi în sumă de 42.400 de lei, pentru lipsa autorizaţiilor de funcţionare (unităţi de alimentaţie publică / comercializare produse alimentare şi nealimentare / prestări servicii) ori nerespectarea obiectului de activitate autorizat, cinci amenzi în sumă de 20.000 de lei, pentru nerespectarea pentru nerespectarea obligațiilor proprietarilor de imobile monumente istorice (bd.Carol I), o amendă de 1.000 de lei, pentru nerespectarea unei somații de refacere a fațadei unui imobil (str.G.Muzicescu), trei amenzi în sumă de 5.000 de lei, pentru lipsa contractelor de folosință a domeniului public (terase sezoniere), precum și o amendă de 370 de lei, pentru nerespectarea unei somații de ridicare a unui autoturism avariat, abandonat pe domeniul public. De asemenea, în urma controalelor au fost eliberate 15 somații pentru ridicarea unor autoturisme avariate abandonate pe domeniul public, o somație pentru salubrizarea spațiului verde din administrarea unei asociații de proprietari (str.Decebal 8) și o somații pentru refacerea domeniului public afectat de intervenții la rețeaua publică de gaz (str.V.Stroescu 10). (E.M.)