Peste 4.000 de candidați din județul Iași au susținut proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul Bacalaureatului

La proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de Bacalaureat, desfășurată marți, 21 iunie, în județul Iași au fost înscriși 4.183 de candidați, la care s-au adăugat alți 158 de candidați din seria curentă, care au obținut certificatul ECDL, echivalându-și, astfel, proba D. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școalr Județean (IȘJ), la nivelul județului Iași au fost organizate 45 de centre de examen. Proba de evaluare a competentelor digitale are statutul de probă obligatorie în cadrul examenului de Bacalaureat, pentru elevii de la toate filierele și profilurile. Fiecare subiect a conţinut un număr de aproximativ 15-20 de itemi, care vizează competenţe din următoarele domenii: concepte de bază privind sistemele de calcul, utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – sisteme de operare, procesare de texte, procesare de calcul tabular, prezentări, baze de date, mijloace moderne de comunicare – reţeaua Internet. Proba a presupus rezolvarea a două fișe de lucru: fișa A – a cărei rezolvare presupune conectarea la Internet (cu durata de 15 -30 minute) și fișa B – a cărei rezolvare se realizează pe calculator sau în scris, formulând răspunsuri pe foia de examen. Nivelurile de competență pot fi: Punctaje: 0 – 10 -> candidații primesc un certificat de atestare a competențelor digitale, pe care se scrie punctajul, fără acordarea unui nivel de competență, 11 – 30 -> utilizator începător, 31 – 55 -> utilizator de nivel mediu, 56 – 74 -> utilizator avansat și 75 – 100 -> utilizator experimentat. (E.M.)