Prezență ridicată a elevilor ieșeni la prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale

La prima probă scrisă, de Limba și literatura română, din cadrul Evaluării Naționale, desfășurată luni, 27 iunie, la nivelul județului Iași s-au prezentat la examen 6.148 de candidați dintr-un total de 6.332 înscriși, ceea ce înseamnă un procent de prezență de 97,07%. După cum au afirmat reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, niciun elev un a fost eliminat din examen. Varianta de subiect extrasă, realizată după matricea de specificație stabilită de Centrul Național de Evaluare și Examinare, a respectat exigențele curriculare pentru învățământul gimnazial și prevederile programei de examen, iar cerințele formulate au fost  comparabile cu cele din modelele oficiale, administrate pe parcursul anului școlar, în cadrul simulărilor acestui examen. Primul subiect, cu un total de 42 de puncte, a cuprins cerințe care vizează competențe de înțelegere, explorare și valorizare a unei creații lirice, precum și o compunere de argumentare a apartenenței la gen a poeziei „Salcâmi”, de A. E. Baconski (un text sensibil, ofertant prin conținut, un discurs liric despre frumusețea naturii, nostalgia copilăriei și sentimentul trecerii ireversibile a timpului). Cel de-al doilea subiect, căruia i s-au alocat 36 de puncte, a propus un fragment de text nonliterar extras din articolul ”Grădina pierdută a Edenului: locul în care ajungi doar cu elicopterul”, semnat de Andreea Marinaș. Sarcinile de lucru au avut în vedere cunoștințe de vocabular, morfologie și sintaxă dobândite pe parcursul anilor de gimnaziu, precum și capacitatea de a redacta o compunere narativă (relatarea unei întâmplări, imaginare sau reale, petrecute într-o zonă turistică). Între acestea, cerințele de sintaxă a frazei – recunoașterea în context și exemplificarea în enunțuri proprii a unor tipuri diferite de propoziții subordonate –  sunt de nuanță și de rafinament lingvistic, necesită atenție și o cunoaștere subtilă a limbii,  conducând la departajarea candidaților. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte, distribuite pentru unitatea de compoziţie, coerenţa textului, registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului, ortografie și punctuaţie, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. ”Apreciem că, în ansamblul său, subiectul propus este relativ accesibil pentru orice elev antrenat să lucreze constant la limba și literatura română, diferența specifică fiind dată, în contextul explorării unui text liric, de orizontul cultural, sensibilitatea, intuiția și calitatea lecturilor candidaților, cărora le dorim succes”, a declarat prof. Mihaela Apetroae, inspector de limba și literatura rpmână în cadrul Inspectoratului Școalr Județean Iași. În conformitate cu calendarul aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, marţi, 28 iunie, elevii aparţinând minorităţilor naţionale, care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă. Proba scrisă la Matematică, ultima din cadrul acestui examen, se va desfăşura miercuri, 29 iunie. Afişarea rezultatelor se va face pe data de 1 iulie, până la ora 16.00. Eventualele contestaţii pot fi depuse în aceeaşi zi, până la ora 20:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 5 iulie. Pentru prima dată în procesul de evaluare a lucrărilor elaborate de candidaţii care susţin Evaluarea Națională, comisia naţională de examen a decis ca acestea să fie corectate în centre zonale de evaluare din alte judeţe decât cele în care au avut loc probele.  În vederea semnalării eventualelor disfuncţionalităţi apărute în derularea acestui examen, Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice pune la dispoziţia publicului, începând de luni, 27 iunie, linia TEL VERDE 0800801100 (număr de telefon apelabil gratuit). Linia telefonică 0800801100 va fi disponibilă zilnic, pe toată durata desfăşurării probelor, între orele 8.00-17.00. De asemenea, poate fi utilizată în acelaşi scop şi adresa de email examene@edu.gov.ro. (E.M.)