CJ a demarat procedurile de licitație în vederea obținerii finanțării pentru reabilitarea muzeelor din oraș

Consiliul Judeţean (CJ) Iaşi a demarat procedura de licitaţie pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în vederea accesării finanţării nerambursabile pentru obiectivele: Muzeul “Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, Muzeul ”Nicolae Gane”, Muzeul ”Ion Creangă“ și Muzeul “Vasile Pogor”. Valoarea estimată pentru lucrările de restaurare a Muzeului “Sfântul Ierarh Dosoftei Mitropolitul” este de 273.679.21 lei, data limită de depunere a ofertelor fiind 03.08.2016. Pentru restaurarea Muzeului ”Nicolae Gane”, valoarea estimată este de 291.204.64 lei, iar data limită de depunere a ofertelor 04.08.2016. Pentru lucrările de restaurare a Muzeului “Vasile Pogor”, valoare estimată este de 346.864.01 lei, limită de depunere a ofertelor fiind 04.08.2016. În ceea ce privește restaurarea Muzeului ”Ion Creangă“, valoare estimată este de 206.875 lei, iar data limită de depunere a ofertelor 28.07.2016. Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Iași, contractele se vor derula în trei etape, după cum urmează:  Etapa 1: Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I); Etapa 2: Proiectul Tehnic (PT); Etapa 3 – Asistenţă tehnică din partea proiectantului – pe toata perioada de execuţie a lucrărilor. ”Proiectul trebuie să urmărească descrierea criteriilor de eligibilitate, aşa cum sunt ele prevazute în grila de evaluare tehnică şi financiară din cadrul condiţiilor specifice de accesare a fondurilor prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5, Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţie 5.1. „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural”, se precizează într-un comunicat al Biroului de presă al CJ Iași. (E.M.)