Masterat la Universitatea Agronomica Iasi

Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc „diploma de master”.

Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea din septembrie este 5-9 septembrie 2016.
LOCURI PENTRU ROMÂNI

Facultate Domeniu Specializare Locuri pentru români
buget cu taxă
Agricultură Agronomie Analiză si diagnoză în agricultură 11 25
Expertiza şi evaluarea fondului funciar
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii alternative în agricultură
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Administrarea afacerilor agricole 6 15
Management în agricultură
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Ingineria produselor alimentare Expertiză pe filiera produselor alimentare 13 10
Biologie Conservarea şi utilizarea resurselor genetice vegetale
TOTAL AGRICULTURĂ 30 40
Horticultură Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 15
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
TOTAL HORTICULTURĂ 15
Zootehnie Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 11 15
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
TOTAL ZOOTEHNIE 11 15
TOTAL GENERAL 41 72

LOCURI PENTRU RROMI

Facultate Domeniu Specializare Locuri pentru rromi
buget cu taxă
Agricultură Agronomie Analiză si diagnoză în agricultură 2 2
Expertiza şi evaluarea fondului funciar
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii alternative în agricultură
Horticultură Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 1 1
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Zootehnie Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 2
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
TOTAL GENERAL 3 5

LOCURI PENTRU TINERI ROMÂNI DE PRETUTINDENI

Facultate Domeniu Specializare Locuri pt.
tineri români
de pretu-
tindeni
Agricultură Agronomie Analiză si diagnoză în agricultură 10/1**
Expertiza şi evaluarea fondului funciar
Producerea de sămânţă şi material de plantat
Tehnologii agricole moderne
Tehnologii alternative în agricultură
Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală Administrarea afacerilor agricole 9/1**
Management în agricultură
Management în alimentaţie publică şi agroturism
Management şi audit în agricultură
Horticultură Horticultură Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale 9/2**
Horticultură ecologică
Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol
Protecţia plantelor
Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor
Zootehnie Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor 11/2**
Managementul exploataţiilor în acvacultură
Managamentul producţiilor animale
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
Reproducţie şi ameliorare genetică
TOTAL GENERAL 39/6**

** – total / din care cu bursă