UAIC Iași a înaintat spre finanțare 28 de proiecte privind cercetarea fundamentală și de frontieră

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” a trimis 28 de propuneri pentru proiecte de cercetare fundamentală și de frontieră, ce urmează să fie finanțate la nivel național. Propunerile de cercetare vizează domenii diverse de investigare științifică și sunt propuse în parteneriat cu numeroase instituții din țară. Dintre cele 28 de propuneri, 8 proiecte sunt coordonate de profesori din UAIC, iar în 20 de proiecte Universitatea este partener. Proiectele au fost depuse la Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFSCDI) până la mijlocul lunii iulie, o primă etapă de selecție urmând să aibă loc până în luna septembrie inclusiv. La nivel național, au fost depuse în total 177 de proiecte. Fondurile din cadrul liniei de finanțare ”Cercetare fundamentală și de frontieră” sunt destinate cercetătorilor, din România sau din străinătate, implicați în elaborarea de proiecte ce demonstrează complementaritate și aduc valoare adăugată în dezvoltarea de noi direcții de cercetare, contribuie la descoperiri importante, dezvoltă în mod original modele, teorii și metode deja cunoscute, abordându-se complex o clasă de probleme. Proiectele trebuie să fie elaborate de două sau mai multe echipe, partenere la nivel național sau internațional, dintre care cel puțin una din România. Obiectivele programului sunt: dezvoltarea cercetării fundamentale în domeniile în care România și-a stabilit priorități naționale prin SNCDI 2020, creșterea performanțelor calitative și îmbunătățirea vizibilității internaționale a rezultatelor științifice în domeniile în care România are potențial de cercetare și în care au fost obținute rezultate comparabile cu cele ale țărilor UE – creșterea contribuției României la dezvoltarea Spațiului European al Cercetării (ERA), dezvoltarea domeniilor în curs de apariție în care România are interes să desfășoare activități de cercetare științifică de frontieră, cu contribuții la dezvoltarea tehnică și tehnologică și la îmbunătățirea calității vieții, adoptarea standardelor internaționale de evaluare pentru proiectele de cercetare fundamentală. Primele rezultate ale selecției de proiecte vor fi anunțate în luna septembrie. Proiectele ar trebui să fie derulate începând din primăvara anului 2017. (E.M.)