Angajări la Serviciul Urbanism – Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Iași

Primăria municipiului Iaşi organizează concurs de recrutare în data de 14.09.2016 pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie, vacante la Serviciul Urbanism – Instituţia Arhitectului Şef, după cum urmează: un post de consilier clasa I grad profesional superior, un post de inspector clasa I grad profesional principal  și un post de consilier clasa I grad profesional asistent.  Data limită de depunere a dosarelor este 30.08.2016. Condiţii specifice de participare: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: arhitectură şi urbanism, domeniul de licenţă arhitectură, specializarea arhitectură, sau domeniul de licenţă urbanism, ştiinţe inginereşti, domeniul de licenţă inginerie civilă, specializarea construcţii civile, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional superior, minimum nouă ani, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector clasa I grad profesional principal, minimum cinci ani, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de consilier clasa I grad profesional asistent, minimum un an. Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.   Condiţiile de participare, bibliografia şi relaţii suplimentare se pot obţine de pe site-ul www.primaria-iasi.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr.11, Serviciul Resurse Umane, tel. 0232267582 int. 275. (E.M.)