Proiect privind colaborarea în domeniul educaţiei şi practicii din domeniul sănătăţii şi bunăstării, încheiat de UAIC Iaşi

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași a încheiat cu succes proiectul “Compararea colaborării în educație și practică din domeniul sănătății și bunăstării” / “Comparing Collaboration in Education and Practice in the Health and Welfare Field (CompEd)”. Proiectul a fost finanțat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), în baza Memorandumului de înţelegere între GuvernulRomâniei și guvernele din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein (RO 015 SEE nr. 11/02.09.2016). Valoarea proiectului coordonat de prof. univ. dr. Daniela Șoitu, din cadrul Departamentului de Sociologie și Asistență Socială din cadrul Facultăţii de Filosofie și Științe Social-Politice de la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a fost de 48.449,40 Euro. Instituțiile partenere în proiect au fost: Departamentul de Sociologie și Asistență Socială, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iași (coordonator) și Departamentul de Științe Sociale Aplicate, Facultatea de Sănătate și Științe Sociale de la Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie din Trondheim (Norvegia). Pe durata proiectului (septembrie 2016 – ianuarie 2017), cele două universităţi au realizat un studiu comparativ privind educația și practica din domeniul sănătății, asistenței sociale și sistemului de bunăstare din România și Norvegia. În realizarea studiului s-au implicat cadre didactice, studenți şi colaboratori din mediul economic şi social al ambelor universități. Proiectul CompED s-a concentrat pe oportunitățile de inovare în sistemul de protecție socială și de sănătate pentru persoanele în vârstă și cu handicap. Studiul-analiză a urmărit şi oportunităţi de implicare a foştilor beneficiari de servicii, în calitate de persoane egale, ce pot oferi ajutor (peer suport workers) în sprijinirea unor servicii inovative, bazate pe nevoi şi orientate spre reintegrare, recuperare, limitare a riscurilor, respectiv spre dezvoltare. Un seminar, două ateliere de lucru internaţionale și o conferință finală au constituit cadre de interacţiune directă între profesorii și studenții din cele două universități, între specialiștii din domeniul asistenței sociale și sănătății publice din România și Norvegia, împreună cu beneficiarii, furnizorii acestor servicii şi cu persoane egale ce pot oferi ajutor. „Prin acest proiect s-a urmărit consolidarea colaborării între Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea Norvegiană de Știință și Tehnologie din Trondheim la nivel instituțional, dar și la nivelul cadrelor didactice și al studenților din cele două universități. Astfel, s-aureuşit: dezvoltarea unor capacități comune de cercetare, identificarea de mecanisme de colaborare eficiente între domenii ale sistemelor de asistență socială și sănătate publică din România și Norvegia. Studenţii români şi norvegieni, activi în proiect, au beneficiat de un cadru multidisciplinar, multinaţional, multicultural de exersare a competentelor transdiciplinare, utile pe piaţa muncii”, precizează organizatorii, într-un comunicat de presă. (E.M.)