Prezenţă ridicată a elevilor ieşeni la prima probă, la simularea examenelor naţionale

Prezenţă foarte bună a elevilor ieşeni din clasele a VIII-a, a XI-a şi a XII-a la proba scrisă de limba și literatura română, la simularea examenelor naţionale, care a debutat luni, 13 martie. Astfel, la clasa a VIII-a, din totalul celor 8.142 de elevi înscrişi s-au prezentat la examen 7.693, respectiv 94,49% dintre aceştia, la clasa a XI-a, din totalul cleor 5.606 de elevi înscrişi s-au prezentat 5.355 (95,52%), în timp ce la clasa a XII-a, din cei 5.572 înscrişi s-au prezentat la examen 5.188 (93,11%). După cum au declarat reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, niciun elev nu a fost eliminat din examen. La nivelul judeţului Iaşi, la simularea examenelor naţionale vor participa peste 20.000 de elevi din clasele a VIII-a, a XI-a și a XII-a. Examenul pentru clasa a VIII-a se va susține în 181 de unități de învățământ, iar cel de bacalaureat în 55 de unități școlare. Obiectivele acestei simulări sunt familiarizarea elevilor cu rigorile evaluărilor pe care le vor susţine la finalul anului școlar, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare. Notele obţinute nu se vor trece în catalog. În situaţia excepţională în care se doreşte acest lucru, elevul trebuie să solicite profesorului consemnarea notelor în catalog. În urma analizei rezultatelor, inspectoratele şcolare județene vor lua măsuri de monitorizare şi control, dar şi de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune. Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe http://subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi făcută, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. Calendarul simulării are următoarea configurație: 13 martie 2017: proba scrisă de Limba și literatura română (clasa a VIII-a) și proba E)a  – Bacalaureat (clasa a XII-a); 14 martie 2017: proba scrisă de Limba și literatura maternă (clasa a VIII-a) și proba E)b)  Bacalaureat (clasele a XI-a și a XII-a); 16 martie 2017: probă scrisă matematică (clasa a VIII-a) și proba E)c) – proba obligatorie a profilului – Bacalaureat (clasele a XI-a și a XII-a); 17 martie 2017: proba E)d) – proba la alegere a profilului și specializării – Bacalaureat (exclusiv pentru elevii clasei a XII–a). Rezultatele vor fi comunicate elevilor în data de 31 martie. (Edmond MACRI)