Alin Aivănoaei solicită alocarea de urgenţă de fonduri pentru reabilitarea Bojdeucii „Ion Creangă”

Consilierul judeţean al PMP Alin Aivănoaei solicită Consiliului Judeţean Iaşi alocarea în regim de urgenţă a fondurilor necesare pentru reabilitarea Bojdeucii „Ion Crangă”, primul muzeu memorial din România, inaugurat în luna aprilie 1918. Acesta a depus luni la Secretariatul Tehnic al CJ Iaşi o adresă prin care solicită instituției să aloce din resursele financiare proprii fondurile necesare reabilitării acoperișului și intervenției de urgență la învelitoarea „Bojdeucii I. Creangă”, pentru a proteja patrimoniul existent până la următorul apel de proiecte pe fonduri europene. Concret, consilierul judetean PMP doreşte alocarea din excedentul județului Iași a sumei prevăzute în documentația de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru salvarea patrimoniului existent aflat în interiorul muzeului şi evitarea producerii unorpagube ce pot fi produse acestui edificiu. Solicitarea consilierului PMP vine ca urmare a faptului că Bojdeuca „Ion Creangă”, cel mai vizitat obiectiv din cadrul Muzeului Naţional al Literaturii Române din Iaşi, a pierdut şansa de a fi reabilitată pe fonduri europene POR 2014 – 2020, Axa prioritara 5- Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. (E.M.)