Contract pentru alimentarea cu energie electrică a stației de sortare și tratare mecano-biologică de la Țuțora

A fost încheiat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor privind alimentarea cu energie electrică a stației de sortare și tratare mecanobiologică de la Țuțora din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași”. Societatea care a câștigat licitația este SC Electroconstrucția Elco SA Iași. Conform contractului, executantul se obligă să proiecteze, săîntocmească documentațiile aferente, să execute, să finalizeze şi să remediezeorice defecte ale lucrarilor privind alimentarea cu energie electricăa stației de sortare și de tratare mecano-biologică de la Țuțora. În ceea ce privește partea de proiectare, prestatorul are obligația de a depune documentațiile necesare pentru obținerea tuturor avizelor necesare de la instituțiile abilitate (E-On Distribuție România, Ispectoratul Județean de Poliție, Compania Națională de Administrare a DrumurilorNaționale din România), dar și a certificatului de urbanism și a autorizației de construire. Durata de execuție a contractului (servicii și lucrări) este de 120 zilecalendaristice de laemiterea ordinului de începere. Pentru activitatea de proiectare și avizare sunt prevăzute 90 zile calendaristice de la ordinul de începere al serviciilor, iar pentru execuția lucrării, 30 zile calendaristicede la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Prețul contractului este de 846.499lei, fără TVA. (E.M.)