ASF: Proiectul RCA pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, în dezbatere pentru 10 zile

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat Proiectul Normei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, cât și a unor prevederi cu privire la asigurările auto, acesta fiind publicat marți pe site-ul ASF spre consultare publică pentru 10 zile.

Potrivit documentului, limitele de despăgubire stabilite de către A.S.F sunt de 1,22 milioane de euro pentru pagubele materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate și de 6,07 milioane de euro pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate. Limita de despăgubire se stabilește la echivalentul în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României.

De asemenea, în proiectul normei se precizează că sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus și 8 clase de malus; clasa B0 este atribuită unui nou asigurat, fără istoric în asigurare. Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor practicate de către asigurătorul RCA la care potențialul asigurat urmează să încheie contractul RCA, în vigoare la data la care se încheie contractul RCA. Perioada de referință este anul calendaristic anterior datei de intrare în valabilitate a contractului RCA.

Conform anexei 5 a proiectului, coeficient aplicat asupra primei de asigurare pornește de la 50% pentru clasa B8 și ajunge la 200% pentru M8.

Tot în cadrul ședinței de luni a fost aprobat Proiectul Normei pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a societăților din domeniul asigurărilor, precum și Proiectul de normă privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea societăților de asigurare și reasigurare și a brokerilor de asigurare.

Totodată, în cadrul ședinței a avut loc avizarea Actului Constitutiv al Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România; aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului de activitate ale Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) pentru anul 2016, precum și informarea privind Raportul administratorilor Fondului, aprobarea Strategiei anuale revizuite de investire a resurselor financiare ale Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private (FGDSPP) pentru anul 2017.