Proiect privind dezvoltarea serviciilor specializate în reabilitarea copiilor expuşi la violenţă

Salvaţi Copiii Iaşi anunţă încheierea proiectului „ZOOM IN comunitate”, implementat în perioada aprilie 2016 – august 2017 de Salvaţi Copiii Iaşi, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Iaşi, şi finanţat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă, cu o valoare de 74.990 CHF, din care 67.491 CHF suportul elveţian şi 7.499 CHF co-finanţare asigurată de Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi. Proiectul ”ZOOM IN comunitate” a avut ca scop dezvoltarea serviciilor specializate în reabilitarea copiilor expuși la violență (în cadrul familiei sau școlii) din zonele urbane și rurale ale regiunii de Nord Est, în vederea asigurării protecţiei şi menţinerii la un nivel optim al sănătăţii, siguranţei şi stării de bine a acestora. În cadrul proiectului, zece comunităţi locale din judeţul Iaşi și-au dezvoltat modele de răspuns comunitar la cazurile de expunere la violenţă a copiilor. În cadrul a şase workshop-uri, 54 de membri din structurile comunitare consultative locale și-au dezvoltat abilităţi de dezvoltare şi implementare a unei strategii de securitate comunitară, pentru a răspunde adecvat protecţiei copiilor expuşi la violenţă. ”Este bine cunoscut faptul că, structurile comunitare consultative nu au personalitate juridică, participarea și implicarea membrilor fiind absolut  pe bază de voluntariat. Credem că aceste workshop-uri au avut rolul de a instrui și întări capacitatea membrilor SCC de a răspunde problematicii violenței în familie și în comunitate. Am învățat metode și tehnici noi de abordare și de lucru cu copiii, victime ale violenței în comunitate și am conștientizat faptul că, împreună, putem schimba oameni, mentalități…” (declară un membru al SCC Ceplenița). De asemenea, în cadru proiectului, 52 de copii şi familiile acestora au beneficiat de servicii integrate de consiliere şi psihoterapie, consiliere şi asistare socială. 554 părinți au dobândit competenţe şi capacităţi în utilizarea strategiilor de disciplinare pozitivă pentru prevenirea expunerii copiilor la violenţă, iar 254 de copii și-au dezvoltat abilităţi de viaţă (gestionarea emoţiilor, gestionarea conflictelor). ”Am descoperit o nouă perspectivă de a relaționa cu copilul meu și ”m-am descoperit” pe mine din multe puncte de vedere.” ( a spus un părinte). Proiectul a mai inclus o campanie de informare şi sensibilizare a comunităţilor rurale cu privire la efectele expunerii copiilor la violenţă prin „Caravana Teatru Itinerant – Teatru Forum”. În cadrul a            25 de reprezentanții de teatru forum, au fost informați 2.116 de reprezentanți ai comunităților rurale și din municipiul Iași: copii, adolescenți, părinți, reprezentanți ai poliției, ai Primăriilor locale. ”Prin personajul meu am înțeles mai bine cât de mult rău pot face cuvintele și sper că și cei care au asistat la reprezentațiile noastre au văzut acest lucru. Am avut ocazia să văd conflictul din piesă din mai multe unghiuri și am învățat și eu, la fel ca publicul, să iau atitudine și să spun nu violenței. Ceea ce a făcut fiecare reprezentație specială au fost intervențiile copiilor: deveneau și ei actori alături de noi și îmi dădeau sentimentul că am produs o schimbare, că ceea ce facem noi nu e în zadar. Și acum la final simt la fel: munca noastră sigur a avut ecou în comunitățile în care am fost. Povestea Teatru Forum nu a însemnat doar o schimbare a colectivității, ci și o schimbare a noastră, a voluntarilor pentru că și noi am învățat să fim mai buni și să înțelegem și din perspectiva celuilalt anumite probleme”, afirmă un voluntar non-actor. (E.M.)