VINERI, 15 SEPTEMBRIE 2017, SE ORGANIZEAZĂ O NOUĂ SESIUNE DE EXAMINARE A PERSOANELOR FIZICE ÎN VEDEREA OBŢINERII ATESTATULUI DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE

VINERI 15 SEPTEMBRIE 2017 se organizează o nouă sesiune de examinare a persoanelor fizice în vederea obţinerii atestatului de administrator de imobile. Persoanele care în prezent au absolvit cursuri de pregătire în domeniu, dar nu sunt atestate, pot să solicite înscrierea în vederea susținerii examenului în baza unei cereri, la care sunt anexate documentele solicitate. Dosarul se verifică de reprezentantul comisiei de atestare (Serviciul Asociații Proprietari cu sediul în Şos. Naţională nr. 43) după care se depune la registratura Primăriei Municipiului Iași Termenul de depunere a dosarelor: 30 de zile de la data publicării prezentului anunţ. Calendarul procedurii de atestare a persoanelor fizice care doresc să devină administratori de imobile, respectiv informații legate de locația și ora susţinerii examenului scris şi interviu, vor fi anunţate atât prin afișare la avizierele Primăriei Municipiului Iași, cât și pe pagina de internet a instituţiei.