UAIC va investi peste 2,5 milioane de lei pentru combaterea abandonului şcolar

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iași va investi 2,5 milioane de lei pentru combaterea abandonului școlar, una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă în prezent învățământul superior românesc. După cum au anunţat reprezentanţii UAIC Iaşi vineri, 29 septembrie, într-o conferinţă de presă, în anul universitar 2017-2018 vor fi implementate șase proiecte diferite, cu scopul de a sprijini studenții care se confruntă cu dificultăți de învățare, de integrare sau probleme financiare, astfel încât să aibă posibilitatea de a absolvi facultatea. “Din cele șase proiecte, trei dintre acestea vizează în mod specific studenții de la trei facultăți: Geografie și Geologie, Litere, şi respectiv Matematică. Pentru aceștia, se vor organiza activități, precum o mai bună informare asupra sistemului de sprijin pe care se pot baza în universitate (de la sprijin financiar, până la sprijin în probleme emoționale și profesionale), desemnarea unor tutori personali care să urmărească îndeaproape dezvoltarea studenților, organizarea de ore de pregătire suplimentare sau grupuri de studiu studenți-profesori, evenimente de carieră și vizite la potențiali angajatori, sesiuni gratuite de consiliere psihologică. Alte măsuri vizează creșterea motivației de a învăța, prin organizarea de concursuri, de seminarii motivaționale și de creștere a încrederii în sine”, au afirmat reprezentanţii UAIC.  Ratele de abandon şcolar ridicate sunt o problemă des semnalizată la nivelul învățământului superior românesc, aceasta fiind calculată la aproximativ 35% la nivel național. Facultățile UAIC se confruntă cu această problemă mai ales în anul I de studiu, acolo unde riscul variază între 20% și 40% – cu mențiunea că acest calcul îi include și pe cei care se răzgândesc după admitere și încheierea contractului de studiu, fără să se prezinte deloc la facultate.  Printre factorii care îi determină pe unii tineri să renunțe la studii se numără: situația materială precară, lipsa unui mediu familial și școlar care să încurajeze eforturile pentru studii, alegerea inadecvată a facultății din cauza lipsei de informații din timpul liceului, informarea insuficientă la nivelul universității cu privire la posibilitățile de angajare, probleme de învățare și diferențele foarte mari între stilul academic practicat în liceu și tipul de predare dintr-o facultate. Prin implementarea proiectelor finanțate pe o perioadă de 27 până la 36 de luni, cele trei facultăți își vor îmbunătăți rețeaua de sprijin pentru studenții aflați în situații dificile și vor avea posibilitatea să acționeze mult mai rapid atunci când studenții se vor confrunta cu dificultăți. Pentru a-i sprijini pe elevi să ia decizii mai bune cu privire la facultatea la care se vor înscrie sau parcursul profesional pe care îl aleg, universitatea desfășoară alte trei acțiuni: organizarea anuală, în perioada 2017 – 2019, a unei școli de vară destinată studenților din grupuri dezavantajate, organizarea de sesiuni de sesiuni de informare în liceele din mediul rural și din orașele mici și îmbunătățirea informării cu privire la posibilitățile de angajare în timpul și după terminarea studenției. Prin proiectul „ACCES”, dedicat angajabilității, Universitatea va urmări să înțeleagă mai bine așteptările studenților și mediului de afaceri legat de angajare, pentru a identifica decalajul dintre ceea ce știu, ce știu să facă și ce se așteaptă facă absolvenții universității, față de ceea ce au nevoie cu adevărat companiile.  Pentru a atenua această disparitate, studenților li se va oferi posibilitatea să participa la cursuri de formare pe acele abilități „soft skills” cerute de piața muncii.  Fondurile au fost obținute de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” prin două tipuri de finanțări – Fondul de dezvoltare instituțională (FDI) și ROSE – fonduri ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării științifice, dedicate reducerii abandonului școlar în învățământul secundar și terțiar. (E.M.)