Cursanţii Şcolii politice Iaşi XXI, iniţiată de deputatul Camelia Gavrilă, în vizită de lucru la AJOFM

 

Studenţii ieşeni de la facultățile de ştiinţe politice, ştiințe ale comunicării, ştiinţe administrative, jurnalism, ştiinţe juridice, care s-au înscris în programul ȘCOALA POLITICĂ IAŞI XXI (ediția I – 2017),  cu o durată de trei luni, inițiat de deputatul PSD Camelia Gavrilă, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, au participat la o vizită de studiu la Agenția Judeţeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași. Pe lângă numeroasele activități specifice cabinetului parlamentar, aceștia au avut șansa să descopere AJOFM Iași, în cadrul unei dezbateri organizată de Gabriela Vasilache, directorul executiv al acestei instituţii, în cadrul unei discuții deschise, cu întrebări și răspunsuri, în care au fost clarificate aspectele legate de modalitățile de angajare a tinerilor, sau de nevoia de încadrare în piața muncii a categoriilor de tip NEETs [not in employment, education or training – tineri care nu sunt integrați pe piața muncii și care nu studiază sau nu sunt integraţi intr-un program de formare]. Tinerii participanți, sub îndrumarea prof. dr. Camelia Gavrilă, au arătat un interes deosebit pentru cunoașterea activității complexe derulate de AJOFM Iași, care vine în sprijinul cetățenilor, furnizând și finanțând servicii de prevenire a șomajului și de stimulare a ocupării forței de muncă, prin consiliere și orientare profesională oferită tinerilor, dar în special grupurilor de public țintă defavorizat. Printre activitățile derulate de AJOFM se numără și organizarea de programe de formare profesională gratuite, dedicate celor ce nu sunt cuprinși într-o formă activă pe piața muncii. „FII ACTIV” nu este doar motto-ul sub umbrela căruia se desfășoară toate activitățile instituției, ci a fost și laitmotivul întâlnirii organizate în cadrul  proiectului de burse aflat sub genericul  ȘCOALA POLITICĂ IAŞI XXI. „Mesajul general al dezbaterii transmite nevoia de seriozitate din partea tinerilor, implicare în comunitate, vizând dezvoltarea unui pronunțat spirit civic. Prezentarea unor măsuri concrete, implementate pentru a stimula crearea de noi locuri de muncă pentru tineri, creativitatea şi oportunitatea unor proiecte naţionale, informaţiile despre relaţiile cu piaţa muncii la nivel european au asigurat succesul acestei întâlniri şi al dialogurilor. Angajarea studenților pe perioada vacanțelor, asigurarea tranziției absolvenților de învățământ superior de la sistemul de educație la piața muncii prin contractele de stagiu, ucenicia pentru tinerii de peste 16 ani la locul de muncă, sau facilitățile oferite categoriilor vulnerabile, tinerilor NEETs [not in employment, education or training] au fost teme la care studenții au obținut răspunsuri avizate. Mediul antreprenorial  este stimulat prin  facilitățile oferite de către Guvernul României, prin instituțiile de resort la angajarea cetățenilor din categorii defavorizate sau vulnerabile, aspect important de valorificat în activităţile de promovare a oportunităţilor de pe piaţa muncii. Sesiunea de dezbateri a fost vie, dinamică şi constructivă, iar  studenții participanți au descoperit noi oportunități  și evenimente la care vor putea participa, evenimente dedicate în special tinerilor, ce au ca scop identificarea și promovarea locurilor de muncă vacante comunicate de angajatori”, a declarat Camelia Gavrilă, preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Camera Deputaţilor, dânsca eexemplu în acest sens   Bursa locurilor de muncă, un eveniment ce are loc de două ori pe an, prin Bursa generală a locurilor de muncă, și Bursa locurilor de muncă pentru studenți, unde au loc întâlniri de lucru cu angajatori, precum și cu autoritățile și instituțiile publice din România și Europa. Dincolo de inițiativele concrete sau de activitățile de sprijin, în cadrul dezbaterii s-a discutat și despre cifrele care ne arată că regăsim o rată o șomajului în septembrie 2017 de 4,33 % , sensibil mai ridicată față de cea națională, de 4,14 %, cu un număr de 12.583 șomeri înregistrați în luna septembrie, din care 16,36 % în mediul urban și 83,64 % în mediul rural.  Concluzionând în legătură cu vizita de studiu la AJOFM Iaşi, Camelia Gavrilă consideră că prezența tinerilor în acest proiect de tip burse/internship în cabinete parlamentare/proiecte  de tip ȘCOALA POLITICĂ IAŞI XXI demonstrează faptul că „ei își doresc o implicare activă, sunt preocupaţi să înţeleagă ce se întâmplă practic, dincolo de orele de curs, iar noi avem rolul de a direcționa energia și motivația lor spre cunoaştere, dezvoltare și creștere profesională. Acest proiect își propune de asemenea să familiarizeze studenții cu instituțiile statului, pentru ca aceștia  să fie conectați la realitățile sociale, să cunoască mecanisemele de funcționare și modalităţile prin care pot iniția mai târziu proiecte majore, indiferent de domeniul în care vor activa ”. (Edmond Macri)