Campania naţională „Opriţi Bullying-ul sau Desfiinţaţi recreaţiile”, lansată la Iaşi de Organizaţia Salvaţi Copiii

Organizaţia Salvați Copiii Iași lansează marți, 7 noiembrie, începând cu ora 11.00, la sediul Centrului de Consiliere pentru Copii și Părinți, din Bulevardul Chimiei nr. 35, Campania Națională ”Opriți Bullying-ul sau Desființați recreațiile!”, ce urmărește creşterea nivelului de conștientizare a acestui fenomen şi generarea unei schimbări de atitudine, în vederea prevenirii comportamentului de bullying între copiii, în mediul școlar. Campania derulată de Salvați Copiii în perioada  noiembrie – decembrie 2017, urmărește, printre altele, conștientizarea nivelului crescut de manifestare a comportamentelor de bullying între copii, precum și a consecințelor negative dramatice pe care bullying-ul le are asupra sănătății și dezvoltării armonioase a copiilor, conştientizarea nevoii de intervenție integrată școală – familie, pentru gestionarea corectă și sănătoasă a comportamentelor de bullying, creşterea capacităţii de răspuns a şcolilor în situaţii de bullying între elevi, promovarea unor metode pozitive și eficiente de educare socio-emoțională a copiilor, în spiritul valorilor de toleranță, respect, protecție și curaj, promovarea de proceduri și politici clare de intervenție specifică în situație de bully-ing, în colaborare cu Ministerul Educației Naţionale. (E.M.)