Consorțiul Universitaria solicită finanțarea universităților și a cercetării pe criterii competitive și transparente

În perioada 3-4 noiembrie, la Buziaș, în județul Timiș, conducerile celor mai mari universități din România, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia de Științe Economice din București,  au participat la întâlnirea Consorțiului Universitaria. Principalele probleme abordate de reprezentanții celor cinci instituții de învățământ superior  în cadrul acestei întâlniri au fost finanțarea universităților și a cercetării pe criterii competitive și transparente, dar și unele modificări ce trebuie aduse școlilor doctorale. Pe parcursul celor două zile au fost organizate grupuri de lucru pentru teme de dezbatere precum: academic și secretariat general, cercetarea academică și studii universitare de doctorat, internaționalizarea – comunicarea și marketingul instituțional în contextul promovării pe plan internațional, managementul financiar, resursele umane și legislația universitară, studenți și relația cu mediul de afaceri. La finalul discuțiilor, reprezentanții universităților Consorțiului Universitaria au semnat o rezoluție prin care își manifestă disponibilitatea de a se implica în identificarea soluțiilor pentru continuarea dezvoltării învățământului superior din România, dar și de a colabora cu decidenții în domeniu, în special cu Ministerul Educației Naționale și Ministerul Cercetării și Inovării, pentru a consolida evoluția universităților românești. „Prin intermediul acestei rezoluții se solicită creșterea finanțării instituționale pentru anul 2018 cu sumele necesare acoperirii majorărilor salariale și a diferențelor rezultate în urma introducerii indemnizației pentru deținerea titlului științific de doctor, dar și alocarea de fonduri din bugetul MEN pentru plata sumelor datorate salariaților în baza sentințelor judecătorești și a legii nr. 85/2016. De asemenea, se solicită o recalculare a alocării pe student echivalent unitar și creșterea subvenției cămine-cantine, astfel încât să reflecte creșterile salariale din ultima perioadă”, se precizează într-un comunicat de presă al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Tot prin textul rezoluției se solicită distribuirea a 1% din finanțarea de bază a universităților pentru cercetarea universitară, pe criterii competitive. Având în vedere contribuția universităților membre ale Consorțiului la producția științifică a României se solicită implicarea reprezentanților celor cinci universități în elaborarea metodologiei de finanțare. De asemenea, se consideră că  orice discuție referitoare la o nouă lege a educației nu poate fi legitimă fără implicarea reprezentanților universităților membre ale Consorțiului. O altă problemă semnalată este legată de evaluarea școlilor doctorale și realizarea unei metodologii într-un grup de lucru în care Consorțiul să fie reprezentat. În ceea ce privește finanțarea competitivă a cercetării în România, reprezentanții Consorțiului Universitaria au constatat unele „incidente nefericite în derularea ultimelor competiții: criterii de evaluare interpretabile, renunțarea la evaluatorii internaționali, precum și alte insuficiențe procedurale”. De aceea se solicită profesionalizarea organizării competițiilor pentru finanțarea cercetării, în primul rând prin selectarea unor evaluatori internaționali și naționali relevanți pentru domeniile disciplinare, publicarea datelor în baza cărora Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior propune finanțarea de bază și pe cea suplimentară, respectarea legii și publicarea acestor date începând cu anii 2016-2017, pentru a elimina orice supoziție de manipulare sau falsă raportare. (E.M.)