Reabilitarea termică a Spitalului Clinic de Recuperare, aprobată de consilierii locali

Întruniţi în şedinţă extraordinară, consilierii locali ieşeni au aprobat joi, 7 decembrie, cu unanimitate de voturi, cele două proiecte de hotărâri aflate pe ordinea de zi. Primul dintre acestea prevede modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 377 din 29.11.2016 în vederea implementării proiectului „Şcoala DA!”, a cheltuielilor legate de proiect şi a aprobării acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi, Asociaţia „Salvaţi Copiii Iaşi”, Şcoala Gimnazială „Ion Neculce” Iaşi şi Direcţia Creşe Iaşi. Proiectul „Şcoala DA!” este elaborat pe Programul Operaţional Capital Uman – Axa Prioritară 6: „Educaţie şi competenţe”, având valoarea de 3.590.797 de lei, cofinanţarea municipalităţii ieşene fiind de 1.502 lei. Scopul proiectului este creşterea accesului la educaţie şi incluziune socială pentru 340 de copii, din care 85 de etnie romă şi 60 din mediul rural, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii psiho-socio-educaţionale şi dezvoltarea de competenţe profesionale în rândul a 65 de cadre didactice. Cel de-al doilea proiect de hotărâre, dezbătut de consilieri, a vizat aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local nr. 172 din 22.05.2017 în vederea implementării proiectului „Eficientizare Energetică Spital Clinic de Recuperare Iaşi”, a cheltuielilor legate de proiect şi a aprobării acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi şi Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 247 din 23.06.2017 şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 352 din 08.09.2017. Proiectul de hotărâre a presupus modificarea unor linii bugetare din cadrul proiectului, valoarea totală a acestuia fiind de circa 19 milioane de lei. Cererea de finanţare europeană pentru acest proiect se încadrează în Axa Prioritară 3: „Sprijinirea  tranzitului către o economie cu emisii scăzute de carbon” – Prioritatea de investitii 3.1: „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice”. Practic, prin acest proiect, se are în vedere modernizarea Spitalului Clinic de Recuperare prin creşterea eficienţei energetice a clădirii în care funcţionează de la clasa energetică D la clasa energetică B. (E.M.)