Rata şomajului în luna noiembrie în judeţul Iaşi, în uşoară scădere

La sfârşitul lunii noiembrie, rata şomajului în judeţul Iaşi a fost de 4,19%, cu 0,09 puncte procentuale mai mică faţă de luna precedentă. Astfel, numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Iaşi (AJOFM) a ajuns la 12.134, iar numărul beneficiarilor de indemnizație de șomaj a fost de 1.086 persoane. În ceea ce priveşte categoria de vârstă, cel mai mare număr de şomeri a continuat să fie înregistrat de grupa 40-49 ani, respectiv 3.639 persoane, urmată de grupa peste 55  de ani (2.706 persoane), cei mai puţini şomeri regăsindu-se în grupa de vârstă 25-29 de ani (419 de persoane). Şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Iaşi (89,44%). Şomerii cu nivel de instruire liceal şi postliceal reprezintă 7,80% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 2,76%. Potrivit directorului executiv al AJOFM Iaşi, Gabriela Vasilache, în cursul lunii noiembrie au fost încheiate 700 de contracte individuale de muncă, ca urmare a acordării serviciilor de asistenţă personalizată de către funcţionarii instituţiei. (E.M.)