Genoveva Farcaş şi-a prezentat bilanţul după primul an de activitate la conducerea IŞJ Iaşi

Rezultatele excelente obţinute de elevii ieşeni la examenele naţionale şi cele înregistrate la olimpiadele şi concursurile naţionale, alături de perfecţionarea continuă a cadrelor didactice şi îmbunătăţirea infrastructurii şcolare, reprezintă doar câteva dintre cele mai importante realizări ale primului an de mandat la conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) a inspectorului şcolar general Genoveva Farcaş, prezentate joi, într-o conferinţă extraordinară de presă, desfăşurată la sediul instituţiei. Astfel, în ceea ce priveşte evaluarea naţională pentru elevii claselor a VIII-a, procentul de promovabilitate înregistrat anul trecut în judeţul Iaşi a fost de 84,29%, peste media pe ţară, lucru care a situat judeţul nostru pe locul 6 la nivel naţional. Procentul de promovabilitate de la bacalaureat, de 84,10% (peste media pe ţară) a situat judeţul Iaşi pe locul 3 la nivel naţional, în timp ce admiterea în clasa a IX-a, unde s-au înscris peste 5.300 de elevi, dintre care 2.300 de elevi înscrişi la şcolile profesionale, a reprezentat o altă mare performanţă a învăţământului preuniversitar ieşean în anul care tocmai s-a încheiat. Rezultate foarte bune s-au înregistat şi în ceea ce priveşte examenul de definitivat, unde, de asemenea, procentul de promovabilitate, de 67,14%, a fost peste media pe ţară şi, respectiv, examenul de titularizare, unde procentul de promovablitate a fost de 81,44%, unul dintre cele mai mari la nivel naţional. Un alt succes al primului an de mandat la conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean a noului inspector şcolar general Genoveva Farcaş l-a constituit înscrierea în clasa pregătitoare unde, cu cei 7.600 de copii înscrişi în mai multe etape, Iaşiul a ocupat  un loc de frunte la nivelul ţării. „Ne-am propus şi am reuşit să reluăm, după mai mulţi ani, concursurile pentru profesorii metodişti, în prezent având 566 de cadre didactice care au statutul de profesori metodişti”, a mai spus Genoveva Farcaş, inspectorul şcolar general al IŞJ Iaşi, referindu-se la o altă realizare a mandatului său. În ceea ce priveşte proiectele de impact, derulate anul trecut la nivelul inspectoratului, şefa învăţământului preuniversitar ieşean a menţionat, printre altele, „Gala Excelenţei”, manifestare ajunsă la cea de-a VI-a ediţie, şi proiectul „Şcoala pentru valori autentice”, amintind, totodată, că judeţul Iaşi este pe primul loc pe ţară în privinţa numărului de proiecte Erasmus + aflate în derulare. Printre realizările importante din primul an de mandat la conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean, Genoveva Farcaş a amintit, de asemenea, implementarea învăţământului dual. „Promovarea învăţământului dual cred că va fi o mare reuşită, având în vedere că deja 12 agenţi economici, care au pus la dispoziţie, în total, 276 de locuri pentru elevi, şi-au exprimat dorinţa de a susţine învăţământul dual în anul şcolar 2018-2019”, a afirmat Genoveva Farcaş. În ceea ce priveşte obiectivele pe termen scurt, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi a enumerat, printre altele, organizarea unei dezbateri pe tema planurilor-cadru pentru liceu (22 ianuarie), prezentarea stării învăţământului ieşean în primul semestru (februarie 2018), formarea continuă a noilor directori (februarie – martie 2018), precum şi conferinţa regională „Strategii de diminuare a abandonului şcolar” (mai 2018). Pe termen mediu, şefa învăţământului preuniversitar ieşean are în vedere implementarea la nivelul judeţului a strategiei pentru diminuarea fenomenului de bullying, reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar, precum şi dezvoltarea educaţiei antreprenoriale la toate nivelurile de învăţământ. (Edmond Macri)