Eugen Teodorovici a participat la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare al Uniunii Europene

Stimularea creşterii, crearea de noi locuri de muncă, consolidarea coeziunii şi agriculturii şi abordarea dimensiunii interne şi externe a migraţiei se află printre priorităţile bugetului Uniunii Europene pentru anul viitor, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor Publice remis, marţi, AGERPRES.

Ministrul român de resort, Eugen Teodorovici, a participat marţi, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN).

“În cadrul reuniunii ECOFIN a fost adoptată recomandarea privind descărcarea de gestiune a Comisiei Europene în ceea ce priveşte bugetul pentru 2016. În acelaşi timp, Consiliul ECOFIN a salutat reducerea treptată a nivelului global estimat de eroare raportat de Curtea de Conturi Europeană, afectând toate domeniile care au fost auditate, precum şi faptul că, pentru prima dată, Curtea oferă opinie cu rezerve (şi nu o opinie contrară) cu privire la regularitatea operaţiunilor. În privinţa orientărilor bugetare pentru exerciţiul financiar 2019, concluziile adoptate în reuniunea Consiliului ECOFIN fac referire la necesitatea unui buget realist, cu respectarea principiului bunei gestiuni financiare. Textul adoptat menţionează că priorităţi ale bugetului anului următor: stimularea creşterii, promovarea ocupării forţei de muncă şi crearea de noi locuri de muncă, consolidarea coeziunii şi agriculturii, stimularea competitivităţii şi abordarea dimensiunii interne şi externe a migraţiei, provocările de securitate şi protecţia frontierelor externe”, se menţionează în comunicatul citat.

În cadrul Consiliului Afaceri Economice şi Financiare al Uniunii Europene au fost analizate teme precum finanţarea sustenabilă la nivelul UE, descărcarea de gestiune a Comisiei Europene privind bugetul pe 2016, orientări bugetare pentru exerciţiul financiar 2019 şi achiziţiile publice şi investiţiile strategice în interiorul UE.

Miniştrii finanţelor din statele UE au dezbătut pe marginea raportului Grupului de lucru la nivel înalt privind finanţarea sustenabilă în contextul necesităţii elaborării unei strategii a UE în acest domeniu. Strategia pentru finanţarea sustenabilă este o acţiune prioritară inclusă în Planul de acţiune privind Uniunea Pieţelor de Capital, reprezentând, în acelaşi timp, una dintre etapele-cheie pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris şi a Agendei UE pentru dezvoltare durabilă.

Pe agenda reuniunii ECOFIN a figurat şi o prezentare a Comisiei Europene privind achiziţiile publice şi investiţiile strategice, în baza Pachetului privind Achiziţiile Publice, adoptat de către Comisie în data de 3 octombrie 2017. Pachetul este compus din: o comunicare privind Achiziţiile Publice – strategia Comisiei Europene pentru îmbunătăţirea achiziţiilor publice, o comunicare asupra unui mecanism voluntar ex-ante pentru proiectele majore de infrastructură, o recomandare pentru statele membre privind profesionalizarea achizitorilor publici, un proiect al’ Ghidului privind stimularea inovării cu ajutorul achiziţiilor publice’ lansat în consultare de către Comisie. AGERPRES