Săptămâna „Împreună împotriva violenţei”

Săptămâna „Împreună împotriva violenţei”, acţiune emblematică în spaţiul preuniversitar ieşean, se va desfăşura în perioada 12 – 16 martie 2018, în program fiind incluse activităţi cu elevii, părinţii şi cadrele didactice din judeţul Iaşi şi din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Organizate sub semnul toleranţei şi al prieteniei, manifestările iniţiate de Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (CJRAE) şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Iaşi (CJAPP), în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi, au ca scop prevenirea comportamentelor agresive şi a bullyingului în unităţile de învăţământ. Printre manifestările specifice cuprinse în program se numără „Ziua gestului frumos” (13 martie),  „Festivalul nonviolenţei – Zona Paşcani” (13 martie – Casa de cultură „Mihail Sadoveanu” Paşcani şi instituţiile de învăţământ preuniversitar din zonă), ateliere de lucru cu elevii, părinţii, cadrele didactice pe problematica prevenirii violenţei în mediul şcolar (12-16 martie – în şcolile în care funcţionează cabinete de asistenţă psihopedagogică, activităţi susţinute de profesorii consilieri şcolari), concurs de desene pe tema toleranţei (15 martie – Ateneul Tătăraşi), „Festivalul regional al nonviolenţei – Iaşi”, ediţia a X a (15 martie – Ateneul Tătăraşi), „Marşul toleranţei” (15 martie – Colegiul Teoretic Ştefan cel Mare Hîrlău, Clubul IMPACT, Clubul Copiilor Hîrlau, în parteriat cu  unităţile de învăţământ din zona Hîrlău). Organizatorii consideră că, prin implicarea în activităţi care să valorifice nevoia de comunicare, de relaţionare, de intercunoaştere, de manifestare artistică, de exprimare creativă a propriei personalităţi, preadolescentul sau adolescentul de azi poate deveni adultul capabil să comunice asertiv, care are încredere în sine şi poate lua decizii în mod responsabil. (E.M.)