Salariul mediu net în luna ianuarie, în judeţul Iaşi, în creştere cu 0,4% faţă de anul trecut

Efectivul de salariați din judeţul Iaşi la data de 31.I.2018 a fost de 163.788 persoane, în creştere cu 4.593 persoane (+2,9%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2017 şi cu 2.039 persoane comparativ cu sfârşitul lunii decembrie 2017. Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică, în luna ianuarie 2018, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Iaşi a fost de 4.084 lei , iar cel mediu net de 2.453 lei (+16,0% faţă de luna ianuarie 2017); comparativ cu luna decembrie 2017 s-a înregistrat o creștere a câștigului net de 0,4% . Faţă de media pe ţară, câştigul salarial mediu net din judeţul Iaşi, realizat în luna ianuarie 2018, a fost mai mic cu 1,2%. Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (O.U.G. nr. 79 / 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului şi, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecinţă, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar” produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018. Indicele câștigului salarial real pentru luna ianuarie 2018 faţă de luna ianuarie 2017, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, în judeţul Iaşi a fost de 111,2%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a salariului a crescut cu 11,2%. (E.M.)