Precizări importante pentru beneficiarii indemnizaţiilor pentru creşterea copilului

Beneficiarii indemnizațiilor pentru creșterea copilului și a stimulentelor de inserție socială trebuie să anunțe orice modificare intervenită în situația lor, de natură să determine încetarea sau suspendarea plații. Într-un comunicat de presă, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Iași reamintește beneficiarilor de indemnizație pentru creșterea copiilor și de stimulent de inserție din județul Iași obligația de a comunica,  în scris, primăriei localității de domiciliu sau AJPIS orice modificare intervenită în situaţia lor, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii beneficiilor sociale, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia, direct la sediul instituției, sau prin e-mail, la adresa ajpis.iasi@mmanpis.ro. De asemenea, pentru o persoană aflată în concediu pentru creșterea copilului, care revine la muncă, angajatorul are obligaţia de a comunica agenţiei teritoriale faptul că persoana îndreptăţită şi-a reluat activitatea în termen de cinci zile de la această dată. „În cazul în care nu se respectă obligațiile prevăzute de lege și se constată că sunt efectuate plăți în mod necuvenit, aceste sume se vor recupera de la persoanele în cauză, în condițiile legii”, precizează reprezentanţii AJPIS.  Potrivit AJPIS, se impune efectuarea acestor precizări pentru a evita constituirea debitelor având ca motiv neanunțarea de către beneficiari, în termenul prevăzut de lege, a modificărilor de natură să determine suspendarea sau încetarea plății indemnizației lunare pentru creșterea copiilor sau a stimulentului de inserție. (Edmond Macri)