Prezență foarte bună a elevilor ieşeni la prima probă a Evaluării Naționale

Prezenţă foarte bună a elevilor ieşeni la prima probă a Evaluării Naţionale, desfăşurată luni, 11 iunie, Astfel, din totalul celor 6.094 de elevi înscrrişi la prima probă, respectiv cea de Limba şi literatura română, la examen au fost prezenţi 6.007, respectiv un procent de 98,57%. Niciun elev nu a fost eliminat din examen. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean, examenul s-a derulat în cele mai bune condiții, fără incidente. A fost extrasă varianta 2, realizată după modelul stabilit de Centrul Național de Evaluare și Examinare, cu respectarea exigențelor curriculare pentru învățământul gimnazial și prevederile programei de examen. „Primul subiect, cu un total de 40 de puncte, cuprinde sarcini de lucru care au în vedere competențele de înțelegere și valorizare a unei opere literare, precum și o compunere de argumentare a apartenenței la genul epic pentru un fragment selectat din opera literară „Inocenții”, de Ioana Pârvulescu.  Textul este ofertant, fiind evidente trăsăturile specifice genului literar pe care îl ilustrează. Cel de-al doilea subiect, căruia i se alocă 36 de puncte, propune un fragment de text nonliterar extras din revista „National Geographic Traveler”, pe marginea căruia sunt formulate cerințe vizând cunoștințele de morfologie și sintaxă dobândite pe parcursul ciclului gimnazial, precum și capacitatea de a redacta o compunere narativă (relatarea unei întâmplări petrecute într-o cetate)”, se precizează într-un comunicat de presă al ISJ. Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 14 puncte, distribuite pentru unitatea de compoziţie, coerenţa textului, registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului, ortografie și punctuaţie, așezare corectă în pagină și lizibilitate, la care se adaugă 10 puncte din oficiu. „În ansamblu, subiectul propus este accesibil absolvenților de clasa a VIII-a care au lucrat constant la limba și literatura română, notele urmând să reflecte nivelul de pregătire a candidaților în vederea susținerii acestui examen important pentru traseul școlar al oricărui elev”, se mai spune în comunicatul ISJ. Următoarea probă din cadrul Evaluării Naţionale, respexctiv cea la Matematică, va avea loc miercuri, 13 iunie. Potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educaţiei Naţionale, afişarea rezultatelor la Evaluarea Naţională va avea loc pe 19 iunie (până la ora 12.00). Tot în aceeaşi zi, între orele 14.00 şi 19.00, candidaţii nemulţumiţi de rezultate vor putea depune contestaţii (între orele 14.00 – 19.00). Rezolvarea contestaţiioor va avea loc în perioada 20-22 iunie, iar afişarea retultatelor finale (după soluţionarea contestaţiilor) este programată pentru data de 23 iunie. (E.M.)