Breaking News

Studiul de fezabilitate al Spitalului Regional de Urgențe, prezentat de specialişti la Iaşi

Vineri, 13 iulie, între orele 9.30 și 15.30, în Sala Voievozilor a Palatului Culturii va avea loc o întâlnire de lucru dedicată prezentării, analizării și definitivării unor elemente tehnice decisive pentru implementarea proiectului Spitalului Regional de Urgență de la Iași. Potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Primăriei, mesajele de bun venit vor fi adresate de către Sorina Pintea, Ministrul Sănătății, Simon Barnes, Director Advisory Services la Banca Europeană de Investiții (BEI), Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași, și reprezentanți ai Consiliului Județean Iași, iar introducerea va fi făcută de Martin Schriever, Senior Advisor la European Investment Advisory Hub în cadrul BEI. Designul spitalului și celelalte componente ale proiectului vor fi prezentate de Raymond Bertrand și George Boulton, experți în echipa de consultanți. Simon Barnes, Director Advisory Services la BEI, va detalia configurarea instituțională și de reglementare pentru implementarea proiectului, iar Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Cristian Grasu va prezenta Unitatea de Implementare a Proiectului. „După prezentarea Studiului de Fezabilitate al proiectului Spitalului Regional de Urgență, reprezentanții Consiliului Județean și ai companiilor de utilități vor prezenta soluții pentru realizarea căilor de acces și racordarea obiectului la rețelele de utilități, iar Cristian Șandru, expert în echipa de consultanți, va vorbi despre Procedura de Evaluare a Impactului asupra Mediului. Ulterior, Martin Schriever, Senior Advisor la European Investment Advisory Hub în cadrul BEI, va prezenta conceptele de finanțare și programul de implementare a proiectului. În final, experții din echipa de consultanți George Boulton și Daniel Ciurea vor face analiza cost-beneficiu și, respectiv, analiza instituțională, prezentând inclusiv o serie de posibile schimbări în legislație și sistemul de sănătate”, se mai arată în comunicatul municipalităţii. Reamintim că Primăria Municipiului Iași a început demersurile pentru acest proiect la sfârșitul anului 2016. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 373/25 noiembrie 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170/5 mai 2017, a fost aprobată transmiterea unui teren în suprafață de 120.000 de metri pătrați, situat în zona Moara de Vânt, din domeniul public al Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local Iași în domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Sănătății. Ulterior, în toamna anului trecut, prin Hotărârea de Guvern nr. 681/2017 s-a aprobat înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului și darea în administrarea Ministerului Sănătății a terenului respectiv. După aproximativ o lună a fost emisă cartea funciară 155218 UAT Iași, act prin care s-a înscris dreptul de proprietate asupra imobilului cu numărul cadastral 155218 și s-a intabulat dreptul de administrare în favoarea Ministerului Sănătății. Municipalitatea ieșeană a realizat studiile de urbanism, de arpentaj cadastral (ridicarea topografică) și geotehnic și a obținut următoarele avize: de mediu, de oportunitate, al Comisiei de urbanism, al Comisiei de circulație, al Comisiei de versanți, ANIF, GIS Cadastru, Poliției Rutiere, SRI, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Agriculturii, Autorității Aeronautice Civile Române și Administrației Naționale „Apele Române”. Totodată, au fost obținut avizele pentru alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telefonie, salubritate, securitate la incendiu, protecție civilă și sănătatea populației și, în cele din urmă, avizul unic din partea Consiliului Judeţean. În cadrul unei ședințe extraordinare organizate pe 21 martie 2018, Consiliul Local Iași a adoptat în unanimitate Planul Urbanistic Zonal pentru Spitalul Regional de Urgență. Până acum,  proiectul Spitalului Regional de Urgență de la Iași este cel mai avansat dintre cele trei incluse în programul național (celelalte două fiind Craiova și Cluj – Napoca). (E.M.)