Breaking News

Smart City District – „Cartierul inteligent” al Iașului din zona viitorului Spital Regional de Urgențe

Primarul Mihai Chirica a semnat astăzi un contract de consultanță cu Centrul Consultativ European pentru Investiții (European Investment Advisory Hub – EIAH sau Hub) al Băncii Europene de Investiții (BEI), în vederea realizării unui proiect de dezvoltare urbană – Smart City District – care să maximizeze impactul potențial în zona înconjurătoare a investiției planificate pentru construirea Spitalului Regional de Urgențe. Pe lângă reprezentanții municipalității, la eveniment, care s-a desfăşurat la Palatul Roznovanu, au participat Simon Barnes, Head of Advisory Services în cadrul EIAH, Martin Schriever, Senior Expert în cadrul EIAH și responsabil din partea BEI pentru proiectul celor trei spitale regionale de urgență din România, Felicitas Riedl, Head of Life Sciences Division în cadrul BEI, precum și experții Asistenței Comune pentru Sprijinirea Proiectelor în Regiunile Europene (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – JASPERS) Ana Maria Lupașcu și Doru Nicolae Mateescu. „Este un moment foarte important pentru noi, fiindcă deschide un nou orizont pentru dezvoltarea Iașului și suntem foarte onorați și încrezători că acest orizont apare sub auspiciile Comisiei Europene și ale BEI. Contribuția Uniunii Europene și a BEI la dezvoltarea statelor din Europa Centrală și de Est, mai ales a României și, în particular, a Iașului a fost esențială și de neînlocuit în anii post-aderare. Sprijinul pentru Spitalul Regional de Urgență și pentru acest proiect de consultanță vor însemna pentru Iași un sprijin și un motor de dezvoltare pentru următorii cel puțin 10 – 15 ani”, a declarat primarul Mihai Chirica. După  semnarea contractului de consultanţă, primarul Mihai Chirica și reprezentanții EIAH și JASPERS au făcut o vizită la amplasamentul din Moara de Vânt al viitorului Spital Regional de Urgențe și la zonele învecinate. Inițiativa Smart City District este în strânsă corelație cu proiectul Spitalului Regional de Urgențe, proiect ale cărui studiu de fezabilitate și alte elemente tehnice vor fi analizate, dezbătute și definitivate vineri, 13 iulie, într-o întâlnire de lucru organizată la Palatul Culturii. Astfel, din momentul în care Ministerul Sănătății, împreună cu experții Comisiei Europene și ai BEI și cu ajutorul Primăriei Municipiului Iași, a decis să construiască un nou Spital Regional de Urgențe în zona Moara de Vânt, s-a configurat perspectiva ca investiția în unitatea medicală să genereze proiecte de dezvoltare care să conducă la transformarea întregii zone din jurul spitalului, o mare parte din suprafață fiind deținută de Municipiul Iași. În așteptarea propunerilor de dezvoltare din partea sectorului public și privat și pentru gestionarea durabilă a utilizării terenurilor, Municipiul Iași își poate actualiza Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru a reflecta conceptul de „cartier inteligent” al orașului, poate elabora un plan detaliat de dezvoltare a „cartierului inteligent” și un plan urbanistic zonal care să răspundă viziunii de dezvoltare a orașului și viitorului plan urbanistic general. În conformitate cu cadrul strategic al orașului, așa cum acesta este definit de Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015 – 2030, „cartierul inteligent” ar trebui să consolideze potenţialul de inovare al orașului, creând oportunități de angajare în activitățile economice cu valoare adăugată mai mare, stimulând cercetarea și inovarea, atragerea și reținerea efectivă a capitalului uman și stimularea în continuare a pieței forţei de muncă locale. În acest fel devine indispensabilă consultanța de specialitate pentru a evalua nevoile și potențialul orașului pentru o specializare inteligentă și soluții Smart City, precum și pentru a dezvolta o concepție urbană inteligentă și un plan urbanistic detaliat pentru dezvoltarea integrată a unui „cartier inteligent” în jurul zonei propuse pentru construcţia Spitalului Regional de Urgențe. Astfel, obiectivul misiunii EIAH – BEI / JASPERS este de a sprijini Municipiul Iași pentru dezvoltarea zonei propuse pentru construirea Spitalului ca proiect inovativ și demonstrativ pentru o dezvoltare inteligentă a orașului / inovării, adaptată la contextul local, dar cu potențial de replicabilitate în regiune și țară. În acest scop, este necesară pregătirea inițială prin elaborarea unor termeni de referință detaliați în ceea ce privește elaborarea unui concept regional de nivel înalt inteligent și a unui plan urbanistic detaliat pentru realizarea dezvoltării integrate a zonei din jurul Spitalului Regional de Urgență. În cadrul asistenței tehnice asigurate de EIAH – BEI / JASPERS se vor realiza următoarele: cercetările necesare cartografierii și rezumării contextului românesc specific pentru Iași în vederea pregătirii unui atelier și a elaborării termenilor de referință detaliați, organizarea unor interviuri cu părțile interesate, pentru a ghida și completa exercițiul de cartografiere și rezumat în vederea pregătirii unui atelier și a elaborării termenilor de referință detaliați, organizarea și desfășurarea unui atelier multi-stakeholder la Iași pentru a defini un termen de referință detaliat cu părțile interesate locale, elaborarea unei strategii și a unui plan detaliat al zonei, ceea ce înseamnă lista cu proiectele finanțabile din fonduri europene și BEI. În cazul unor eligibilități parțiale, va fi asigurat suportul necesar în demararea procedurilor de elaborare a propunerilor de modificare către Comisia Europeană a Programului Operațional Regional 2014 – 2020 favorabile finanțărilor zonei „Smart City District”. Sursele potențiale de finanțare pentru dezvoltarea „cartierului inteligent” vor proveni de la Uniunea Europeană, în special prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, orice potențial Program Operațional viitor pentru cadrul multianual 2021-2027, cofinanțarea națională și municipală, posibil de la BEI, precum și din investiții din sectorul privat. Consultanța oferită de EIAH – BEI / JASPERS pentru „cartierul inteligent” al Iașului, ca și viitoarea sa realizare sunt incluse în Planul de Investiții pentru Europa, așa-numitul „Plan Juncker”, și reprezintă o premieră pentru România. (E.M.)