Breaking News

Spitalul Regional de Urgenţe de la Iaşi va fi finalizat până la sfârşitul anului 2023

Proiectul noului Spital Regional de Urgențe (SRU) de Iași va fi depus peste numai două luni spre finanțare la Comisia Europeană, acesta fiind primul dintre cele trei spitale regionale care se vor construi în țară.  Anunțul a fost făcut astăzi, la Iași, de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, și reprezentanții Băncii Europene de Investiții (BEI) (Martin Schriever, senior advisor și Simon Barnes, director servicii de consiliere), care au prezentat studiul de fezabilitate și planul viitoarei unități medicale. De asemenea, în cadrul întâlnirii de lucru la care au mai participat reprezentanţii autorităţilor locale, alături de cei ai instituțiilor implicate în realizarea proiectului,  ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a afirmat că anul viitor va fi lansată licitația de proiectare și vor fi demarate și procedurile pentru execuția lucrărilor de construcție, Spitalul Regional de Urgențe de la Iaşi urmând să fie finalizat înainte de sfârșitul anului 2023. Sorina Pintea a dat, de asemenea, asigurări că există finanţare pentru realizarea acestei importante investiţii. “Acum, în An Centenar, trebuie să demonstrăm că suntem în stare să facem lucruri extraordinare. Am venit astăzi, aici, tocmai pentru a aduce ieșenilor și tuturor celor din Regiunea de Nord-Est certitudinea construirii Spitalului Regional de Urgențe. Studiul de fezabilitate cuprinde analiza cererilor și opțiunilor depuse, date de realizare detaliate și analiza cost-beneficiu. Lucrăm, acum, la modificarea legislației, astfel încât spitalele regionale să se înscrie între cele mai moderne proiecte existente pe plan mondial. Pentru operaționalizarea Spitalului Regional de Urgențe Iași sunt necesare respectarea unor condiții foarte importante, și anume: asigurarea conexiunilor pentru utilități – electricitate, gaze, apă –dar și a drumurilor de acces pentru ambulanțe, pacienți, personal medical, acestea fiind în totalitate responsabilitățile Consiliului Local. Adaptarea sistemului de finanțare a spitalului, crearea unui model adecvat de finanțare, management și organizare revin Ministerului Sănătății. Vor mai exista unele cheltuieli pentru asigurarea asistenței tehnice a proiectului și, în acest sens, am depus deja o cerere de finanțare”, a declarat ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea. Costurile pentru proiectarea, construcția şi  dotarea SRU de la Iaşi se ridică la circa 320 milioane de lei, fără TVA, jumătate din această sumă reprezentând fonduri europene, iar restul contribuţia Guvernului şi a autorităţilor locale. Spitalul va fi structurat pe cinci nivele, iar suprafața totală va fi de 118 360 metri pătrați. Unitatea medicală va fi dotată cu echipamente de înaltă tehnologie, ce vor permite efectuarea de proceduri minim invazive chiar și în cazurile extreme. Primăria Municipiului Iași a început demersurile pentru acest proiect la sfârșitul anului 2016. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 373/25 noiembrie 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 170/5 mai 2017, a fost aprobată transmiterea unui teren în suprafață de 120.000 de metri pătrați, situat în zona Moara de Vânt, din domeniul public al Municipiului Iași și administrarea Consiliului Local Iași în domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Sănătății. Ulterior, în toamna anului trecut, prin Hotărârea de Guvern nr. 681/2017 s-a aprobat înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului și darea în administrarea Ministerului Sănătății a terenului respectiv. După aproximativ o lună a fost emisă cartea funciară 155218 UAT Iași, act prin care s-a înscris dreptul de proprietate asupra imobilului cu numărul cadastral 155218 și s-a intabulat dreptul de administrare în favoarea Ministerului Sănătății. Municipalitatea ieșeană a realizat studiile de urbanism, de arpentaj cadastral (ridicarea topografică) și geotehnic și a obținut următoarele avize: de mediu, de oportunitate, al Comisiei de urbanism, al Comisiei de circulație, al Comisiei de versanți, ANIF, GIS Cadastru, Poliției Rutiere, SRI, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Agriculturii, Autorității Aeronautice Civile Române și Administrației Naționale „Apele Române”. Totodată, au fost obținut avizele pentru alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telefonie, salubritate, securitate la incendiu, protecție civilă și sănătatea populației și, în cele din urmă, avizul unic din partea Consiliului Judeţean. În cadrul ședinței extraordinare din 21 martie 2018, Consiliul Local Iași a adoptat în unanimitate Planul Urbanistic Zonal pentru Spitalul Regional de Urgență. Până acum,  proiectul Spitalului Regional de Urgențe, care urmează să fie construzit în capitala Moldovei, este cel mai avansat dintre cele trei incluse în programul național (de la Iaşi, Cluj şi Craiova). (E.M.)