Breaking News

Se caută bani pentru realizarea Centrului Regional de Transfer Tehnologic în Agricultură şi Zootehnie

Consiliul Judeţean Iaşi a depus la Centrul Naţional de Investiţii (CNI) un proiect în vederea obținerii unei surse alternative de finanțare pentru realizarea Centrului Regional de Transfer Tehnologic în Agricultură și Zootehnie, unitate care are ca obiective stimularea inițiativelor de inovare și dezvoltare tehnologică în sectoarele agricol și zootehnic, creșterea numărului de întreprinderi care utilizează tehnologii noi de producție, stimularea cooperării între mediul de afaceri și cel academic, prin facilitarea dezvoltării de proiecte comune, creșterea numărului și a competențelor furnizorilor locali în domeniul agricol și zootehnic, dar și facilitarea accesului la resurse: tehnologie, informaţii, clienţi, canale de distribuţie și programe de formare a celor care desfășoară activități în domeniu. Proeictul prevede construirea unei platforme cu o suprafață de cinci hectare, unde vor fi organizate expoziții în aer liber și evenimente pentru fermieri, și una de patru hectare, destinată expozițiilor de animale. Tot aici vor exista spații pentru descărcarea, trierea, igienizarea animalelor și pentru carantină. Viitorul centru va avea și o linie de sortare, procesare și ambalare a legumelor și fructelor, dar și un poligon pentru testarea utilajelor și echipamentelor agricole. În plus, pentru elevii de la liceele de specialitate din județ vor fi organizate cursuri de mecanică. Centrul Regional de Transfer Tehnologic în Agricultură și Zootehnie va dispune și de o parcare cu o suprafață de două hectare. Valoarea estimată a proiectului este de trei  milioane de euro,  acesta urmând a fi depus în vederea obținerii finanțării și în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 1- Promovarea transferului tehnologic. (E.M.)