Proiect privind accesul pe piaţa muncii al absolvenţilor din învăţământul preuniversitar

La Iaşi a avut loc astăzi conferința de lansare a proiectului ”ELECTRONIC INTERNSHIPS – Elemente Locale de Educație și Competențe Tehnice Readaptate la Ocupațiile și Nevoile din Industriile Competitive” finanțat prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, Axa Prioritară 6 ”Educație și competențe”. Lider de proiect este Inspectoratul Școlar Județean Iași, având ca parteneri firma DANKE CONSULTING SRL și Fundația EDINFO.
Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului pe piața muncii pentru 334 de elevi din învățământul preuniversitar din județul Iași, elevi cu calificări din domeniul ”Electrotehnică”. Acesta se va realiza prin derularea de activități de învățare aferente stagiilor de practică, consilierea și orientarea profesională a beneficiarilor, înregistrarea și dezvoltarea unor firme de exercițiu/ întreprinderi simulate s.a. Alături de cele 11 unități de învățământ implicate în proiect, la conferința de lansare au participat inspectorul școlar general Genoveva Aurelia Farcaș, inspectori școlari, precum și reprezentanți ai celorlalte unități de învățământ profesional și tehnic din județ. Din partea autorităţilor locale şi a mediului de afaceri au fost prezenți Gabriela Vasilache, director A.J.O.F.M. Iași, reprezentanți ai Camerei de Comerț și Industrie Iași, agenți economici parteneri. „Activitatea a urmărit prezentarea obiectivelor proiectului, a activităților planificate și a rezultatelor preconizate, precum și beneficiile pentru cei 334 de elevi implicați, dar și impactul proiectului în dezvoltarea resurselor umane. În cadrul conferinței s-a subliniat necesitatea consolidării parteneriatului școală – mediul economic pentru facilitarea integrării absolvenţilor de învăţământ profesional și tehnic pe piaţa muncii în vederea asigurării sustenabilităţii sistemului de educaţie şi a mediului de afaceri al județului Iaşi”, au precizat reprezentanţii Inspectoratului Şcoalr Judeţean Iaşi, într-un comunicat de presă. (E.M.)