Numărul salariaţilor din judeţul Iaşi, în creştere cu 6,2% faţă de anul trecut

Efectivul de salariați din judeţul Iaşi la data de 31 iulie a fost de 172.103 persoane, în creştere cu 10.068 de persoane (+6,2%) faţă de luna corespunzătoare din anul 2017 şi cu 204 persoane comparativ cu sfârşitul lunii iunie 2018. În luna iulie, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Iaşi a fost de 4.417 lei, iar cel mediu net de 2.646 lei (+15,8% faţă de luna iulie 2017); comparativ cu luna iunie 2018 s-a înregistrat o diminuare a câștigului net de 0,7%. Faţă de media pe ţară, câştigul salarial mediu net din judeţul Iaşi, realizat în luna iulie, a fost mai mic cu 2,3%, se arată într-o informare a Direcţiei Judeţene de Statistică. Conform prevederilor legislației naţionale în vigoare (O.U.G. nr. 79 / 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, contribuțiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câștigului salarial nominal. În consecință, indicatorul „câștig salarial mediu brut lunar” produs și diseminat începând cu luna de referință ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018. Indicele câștigului salarial real pentru luna iulie 2018 faţă de luna iulie 2017, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum, în județul Iași a fost de 110,7%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a salariului a crescut cu 10,7%. (E.M.)