UMF Iași găzduiește ședința Biroului Comitetului de Bioetică al Consiliului Europei

În zilele de 24 şi 25 septembrie, Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” din Iași va găzdui ședința Biroului Comitetului de Bioetică al Consiliului Europei, organism format din șapte membri, dintre care un președinte și un vice-președinte. În prezent, președintele acestui birou este prof. univ. dr. Beatrice Ioan, prorectorul UMF Iași, reprezentantul României, iar vice-președinte este Tesi Aschan, reprezentanta Suediei. „Suntem onorați că Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” este gazdă pentru o întâlnire de asemenea calibru – ședința Biroului Comitetului de Bioetică al Consiliului Europei. Doamna Laurence Lwoff – șefa unității de Bioetică a Consiliului Europei – a mai fost oaspetele universității noastre anul trecut, când s-au împlinit 20 de ani de când statele membre ale Consiliului Europei au semnat Convenția europeană privind drepturile omului în biomedicină, cunoscută sub numele de Convenția de la Oviedo”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași. Principalele sarcini ale Comitetului de Bioetică sunt realizarearea examinărilor regulate prevăzute în Convenția de la Oviedo și în protocoalele sale adiționale, dezvoltarea principiilor stipulate în Convenția privind Drepturile Omului și Biomedicina, luând în considerație și cazurile relevante ale Curții Europene pentru Drepturile Omului, implementarea acestor principii, precum și evaluarea provocărilor etice și legale ale progreselor în domeniul biomedical. În realizarea obligațiilor sale, Comitetul de Bioetică al Consiliului Europei cooperează cu Uniunea Europeană și alte comitete interguvernamentale pentru a asigura consistența documentelor normative elaborate.(E.M.)