EXERCIŢIU DE ALARMARE ŞI EVACUARE ÎN CAZ DE INCENDIU, LA IULIUS MALL

În această dimineaţă, la Iulius Mall Iaşi a avut loc un exerciţiu de alarmare şi evacuare în caz de incendiu. Scenariul pus în aplicare a constat în stingerea unui focar de incendiu simulat în zona restaurantului de la parterul mall-ului. Scopul exerciţiului a fost verificarea modului de pregătire a angajaţilor proprii şi a personalului spaţiilor comerciale, a modalităţii de evacuare şi intervenţie în astfel de cazuri, precum şi de testare a echipamentelor specifice ale Iulius Mall. Exerciţiul a fost organizat de Serviciului Privat pentru Situaţii de Urgenţă (SPSU) al Iulius Mall. Totodată, au participat şi reprezentanţi de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi. Iulius Mall Iaşi este dotat cu echipamente moderne din punct de vedere al securităţii la incendiu, atât în ceea ce priveşte detecţia, semnalizarea şi alarmarea, cât şi în ceea ce priveşte instalaţiile de stingere a incendiilor. Iulius Mall dispune de: rezerve de apă, reţea de hidranţi exteriori, staţii de pompe, instalaţii de hidranţi interiori, instalaţii de stingere tip sprinkler şi tip drencer, instalaţii de desfumare, stingătoare de diferite tipuri, etc.