Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță că primirea propunerilor de editare pentru anul 2019 se încheie în data de 27 noiembrie 2018, în vederea întocmirii planului editorial pentru anul următor.

Așadar, autorii de carte academică sau de uz universitar care doresc să publice sub egida editurii noastre sunt invitați să își înscrie titlurile de publicat în anul 2019, în acord cu prevederile Ghidului de bune practici privind propunerea de editare la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ghid care poate fi vizualizat aici.

Menționăm că, în urma evaluării Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a obţinut recunoaşterea CNCS, categoria B, pentru cele 9 domenii pentru care a aplicat, respectiv pentru:

  • Filosofie şi istoria filosofiei. Epistemologie, logică şi filosofia ştiinţei. Etică şi bioetică;
  • Arheologie şi arheometrie. Preistorie şi protoistorie. Istorie veche şi cultură antică. Studii clasice. Paleografie. Numismatică şi epigrafie;
  • Istoria artelor şi arhitectură. Studii culturale. Memorie culturală şi patrimoniu. Patrimoniu cultural;
  • Istoria economiei.Istoria ştiinţei şi a tehnologiei. Istorie socială, economică şi politică. Istorie militară;
  • Istorie medievală. Istorie modernă şi contemporană. Istorie colonială şi istorie universală;
  • Istoriografie, teorii şi metode ale istoriei; Istoria ideilor, istorie intelectuală. Memorie colectivă, identităţi, locuri ale memoriei, istorie orală. Genealogie. Heraldică şi sigilografie;
  • Limba şi literatura română;
  • Limbi şi literaturi străine;
  • Mituri, ritualuri, reprezentări simbolice, teologie şi studii religioase. Etnografie.