Precizări cu privire la aplicarea programului „laptele şi cornul” în judeţul Iaşi

Având în vedere afirmațiile lansate în spațiul public de către unii consilieri județeni, referitoare la ”Programul pentru școli al României în județul Iași începând cu anul școlar 2018-2019”, Consiliul Județean (CJ) face o serie de precizări. Astfel, conform stenogramei întocmită de Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presă și afișate pe site-ul C.J. Iași, pentru ședința ordinară din data de 19 septembrie 2018, Hotărârea nr. 329, care prevede că Programul pentru școli al Romaniei va fi aplicat în județul Iasi, începând cu anul școlar 2018 – 2019 , de către consiliile locale comunale, orășenești și municipale, conform prevederilor art.l. alin.(4) din O.G. 13/2017, cu completările ulterioare, care vor fi responsabile de elaborarea documentațiilor de atribuire și documentelor-suport ale acestora, organizarea procedurilor de achiziție publică, desemnarea câștigătorilor, încheierea contractelor/acordurilor-cadru cu furnizorii , monitorizarea și controlul distribuției produselor și al desfășurării măsurilor educative, a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Mai mult, și HCJ nr. 330, din aceeași dată, privind ”repartizarea pe unitățile administrativ- teritoriale din judeţul Iaşi a sumelor alocate în anul 2018 din  taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării Programului pentru școli al României și a estimărilor pe anii 2019 – 2021, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/ 2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României  în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2018-2019, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României  în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului  pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018” a fost votată de toți consilierii județeni participanți la întrunire.  „Aleșii județului care s-au remarcat în ultimele zile în declarații publice legate de acest subiect au fost prezenți la această ședință, dar niciunul dintre ei nu a avut vreo obiecție sau intervenție în cadrul plenului C.J. cu privire la derularea proiectului de hotărâre privind ”Programul pentru școli al României”. Revenim cu precizarea că proiectul de hotărâre supus votului consilierilor județeni a avut în vedere raportul de specialitate privind aplicarea Programului pentru școli al României în judetul Iași începând cu anul școlar 2018-2019, elaborat de către Direcția Juridică, Legea nr. 55/2018 de aprobare a Ordonanței Guvernului nr.13/, privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, H.G. nr.533/2018 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023, pentru anul școlar 2018 – 2019, precum și modificarea și completarea H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018,  art.97 alin.(1), art.115, alin(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, precizează, într-un comunicat de presă, reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi, Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Județean HCJ 164/2010, în cadrul comisiilor de specialitate și comisiilor reunite, consilierii județeni au obligația de a analiza proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, de a întocmi avize pentru acestea (care în cazul de față au fost favorabile, fără obiecțiuni), amendamente, de a aduce propuneri sau de a solicita informații suplimentare acolo unde au neclarități. (E.M.)