Iaşul, gazda seminarului de lucru al Pactului pentru Ocupare și Incluziune Socială din Regiunea de Nord Est

Centrul de Dezvoltare Socială T&Co organizează vineri, 7  decembrie, de la ora 11.00, În Sala Galbenă a Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, Seminarul de Lucru cu membrii Pactului pentru Ocupare și Incluziune Socială din Regiunea de Nord-Est – „Întărirea rolului ONG-urilor și a partenerilor sociali în analiza politicilor publice  relevante”, eveniment care face parte din proiectul cofinanțat din Fondul  Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă  2014 202, PRO-PACT, Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin  advocacy, capacitare și training. „Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul Pactelor regionale și Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială de a se
implica activ în procesul de formulare a politicilor publice în  domeniile ocupării și incluziunii sociale, în cooperare cu autoritățile  publice”, a declarat Roxana Ateşoae, managerul proiectului. Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 50 de angajați ai ONG-urilor membre al Pactelor  regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială  din cele opt  regiuni de dezvoltare,  50 de angajați ai partenerilor sociali, membri al Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru ocupare și incluziune socială din cele opt regiuni de dezvoltare, 42 de persoane, reprezentând personal din autoritățile și instituțiile  publice, membre ale Pactelor regionale/Parteneriatelor județene pentru  ocupare și incluziune socială din cele opt regiuni de dezvoltare. Rezultatele proiectului cuprind personalul din 50 ONG-uri şi parteneri sociali instruit în trei domenii:  elaborarea de politici publice, advocacy și comunicare publică,  legislația în domeniul incluziunii și ocupării, realizarea unui instrument de monitorizare a politicilor publice în domeniul ocupării și incluziunii sociale, un instrument de lucru online de facilitare a componentei de advocacy pentru grupul țintă, întărirea rolului ONG-urilor și partenerilor sociali din cadrul
Pactului regional/Parteneriatelor judeţene din Regiunea NE în analiza politicilor publice relevante, o politică publică alternativă în domeniul ocupării și incluziunii  sociale promovată. Moderatorul evenimentului va fi Anca Tompea, expert parteneriate “PRO PACT – Promovarea ONG-urilor și partenerilor sociali prin advocacy, capacitare și training, iar speakeri ai seminarului Vasile Asandei, director ADR NE Planul de Dezvoltare Regională Nord Est (PDR Nord-Est) 2014-2020, Roxana Ateșoae, manager proiect PRO PACT PRO-PACT și creșterea rolului ONG-urilor și partenerilor sociali în construirea politicilor publice din domeniile ocupării și incluziunii sociale, Diana Chiriacescu, expert politici publice PROPACT Raport de monitorizare a politicilor publice din domeniul ocupării și incluziunii sociale, rezultate semnificative și direcții de intervenție, Anca Tompea, expert parteneriate PRO PACT Rolul Pactului pentru Ocupare și Incluziune Socială regiunea Nord Est în formularea politicilor publice, Violeta Amariei, președinte Alianța Sindicală “Gheorghe Asachi” Structuri de dialog între instituții publice, parteneri sociali și ONGuri –aspecte semnificative și bune practici, Diana Vasiliu, manager HR Fundația ADV Implicarea ONG-urilor în formularea de politici publice alternative, Andrei Cucu, expert ocupare PRO PACT Instrumente de lucru pentru membrii Pactelor regionale-Platforma PRO PACT, Mihai Carmen, expert Incluziune PRO PACT Rolul grupurilor de lucru PRO PACT în elaborarea politicii publice alternative de ocupare și incluziune socială, Cătălina Fădur, expert grupuri vulnerabile PRO PACT Modalități de consolidare a comunicării interegionale între membrii Pactelor Regionale pentru Ocupare și Incluziune socială în dezbaterea aspectelor semnificative de politică publică. Perioada de implementare a proiectului, a cărui valoare se ridică la 982.513,48 de lei, este între 18.04.2018 şi 17.08.2019. (Edmond Macri)