400 de tineri care au părăsit sistemul de protecţie socială îşi vor putea găsi mai uşor un loc de muncă

Datele Eurostat din 2016 arată că sărăcia în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 17 ani este mai mare cu 10% în România și Bulgaria, acest procent situându-se peste media UE. În aceste familii există o tradiție educațională,dar riscul sărăciei constituie o barieră imensă în cadrul viitoarei lor dezvoltări și a dobândirii de noi competențe pentru a-i face competitive pe piața forței de muncă. Astfel se formează un cerc vicios, în care resursele financiare insuficiente pentru a plăti anumite cursuri duc la lipsa de oportunități și a unui loc de muncă de calitate, care la rîndul lor pot duce din nou la apariţia riscului sărăciei. Salvaţi Copiii Iași, împreună cu Human Resources Development Agency (Bulgaria), în calitate de applicant, și alți şase parteneri din Italia, Grecia, Letonia, Estonia și Bulgaria, implementează în perioada octombrie 2018 – august 2021 proiectul“CODE – Competence Opportunities for Digital Employment”, finanțat de EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment. Valoarea totală a proiectului este 2.314.015 de euro, din care 410.638,50 de euro sunt alocați pentru Salvaţi Copiii Iași. Obiectivul principal al proiectului este de a oferi tinerilor vulnerabili cu risc de sărăcie oportunități în ceea ce privește ocuparea unui loc de muncă adaptat nevoilor acestora. “Grupul țintă pe care proiectul intenționează să-l implice în mod activ este compus din 400 de persoane, din care 200 de tineri între 15-19 ani și 200 de tineri adulți între 20-29 ani, tineri peste 18 ani, care au părăsit sistemul de protecție socială și care nu au nici o posibilitate să continue o formă de învățământ superior sau să se înscrie la alte forme de pregătire profesională din cauza motivelor financiare, copii din familii cu posibilităti financiare reduse, tineri din mediul rural cu acces limitat la educație specializată sau formare profesională, părinte tânăr singur, tineri absolvenți din grupurile minoritare, tineri cu dizabilități, cărora le este limitat accesul la o formă de învățămînt”, a declarat Adrian Pricop, managerul proiectului. Activițățile principale ale proiectului sunt: crearea uneipagini web, dezvoltarea unor module motivaționale de training-uri și suport pentru grupul țintă. Vor fi create, de asemenea, două curricule pentru training-urile de Animație 3D și Design graphic și digitalizare, va fi creată o platformă online pentru support psihologic și motivational, vor avea loc şase  workshop-uri de studio și colaborare cu partenerii proiectului şi vor fi organizate două cursuri, unul de Animație 3D și unul de Design grafic și digitalizare pentru de 10 – 20 participanți, desfăsurate pe o perioadă de şase luni fiecare. “Rezultatul principal al proiectului va fi dezvoltarea şi pilotarea unui un program de formare pentru a stimuli accesul grupurilor țintă la obținerea competențelor specializate, în vederea ocupării unuiloc de muncă și creșterii stimei de sine, precum și pentru a oferi o perspectivă nouă asupra interacțiunii dintre învățare și rezolvare a problemelor”, a completat Adrian Pricop, managerul proiectului. (Edmond Macri)