Breaking News

Rata şomajului în judeţul Iaşi, în uşoară scădere

La sfârșitul lunii decembrie 2018, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași erau înregistrați 8.982 șomeri (din care 3.903 femei), rata șomajului fiind de 3,05%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 3,16%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,11 pp. Din totalul de 8.982 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Iași, 996 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.986 erau beneficiari doar de servicii de ocupare gratuite. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.526 șomeri provin din mediul rural și 1.456 sunt din mediul urban. Potrivit datelor agenţiei, şomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Iași (34,31%), urmat de cei cu studii primare și fără studii (27,53%), iar 24,43% au absolvit școala profesională sau arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 10,74 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,99%. “Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 4.400 persoane foarte greu ocupabile, 3.880 greu ocupabile, 425 mediu ocupabile, iar 277 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre”, precizează reprezentanţii agenţiei, într-un comunicat. (E.M.)