Solicitanţii cu copii minori în îngrijire şi un nivel ridicat de educaţie, şanse mai mari de a obţine o locuinţă

Întruniţi în  prima şedinţă din acest an, consilierii locali ieşeni au aprobat joi, cu unanimitate de voturi, criteriile de acces la locuinţă şi ierarhizare prin punctaj, pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL. Potrivit proiectului de hotărâre, repartizarea locuințelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuințele libere din fondul existent, cât și locuințele care urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiții aprobate și cuprinse în programul de construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii. În ceea ce priveşte criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, acestea pun un accent mai mare în privinţa solicitanţilor care au copii minori în îngrijire, dar şi al celor cu un nivel ridicat de educaţie. Astfel, cine locuiește cu chirie primește din start 10 puncte. Dovada căsătoriei mai adaugă alte 10 puncte, iar pentru fiecare copil minor aflat în întreținere se mai adaugă câte un punct (pentru primul născut se acordă 2 puncte). Un alt criteriu important îl reprezintă nivelul de educaţie al solicitantului, cele mai multe puncte urmând să primească persoanele cu studii superioare, respectiv 15 puncte. Absolvenții cu studii medii, fără pregătire profesională, primesc 10 puncte, în timp ce persoanele cu studii medii, dar cu pregătire profesională, primesc 13 puncte. Cei fără studii și pregătire profesională primesc doar 3 puncte. Solicitanții care au venitul mediu lunar pe membru de familie mai mic decât salariul minim pe economie vor primi 15 puncte, iar cei cu venitul între salariul minim și cel mediu pe economie 10 puncte. Totodată, noile criterii de acordare a locuinţelor țin cont atât de vechimea cererii, cât şi de faptul dacă solicitantul se află într-o situație socială deosebită (evacuat din case naționalizate, a adoptat sau adoptă copii, provine din instituții de ocrotire socială și a împlinit vârsta de 18 ani). În cazul înregistrării unor punctaje egale, primul criteriu de departajare va fi situaţia locativă actuală, urmat de vechimea cererii şi punctajul înregistrat la criteriile cu caracter de protecţie socială (stare civilă şi stare de sănătate. În cadrul aceleiaşi şedinţe, aleşii locali au mai aprobat acordul de parteneriat încheiat între Municipiul Iaşi şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România (Cultul Mozaic – Comunitatea Evreilor din Iaşi) necesar implementării proiectului „Clasarea ca monument istoric a Cimitirului Evreiesc din Iaşi”, acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi” scriitoarei Ana Blandiana, liderului Partidului Platforma Dreptate şi Adevăr din Republica Moldova, Andrei Năstase, precum şi preşedintelui Organizaţiei Star of Home International din Suedia, Lennart Eriksson, dar şi închirierea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Partidul Pro România – Organizaţia Judeţeană Iaşi. Tot în cadrul şedinţei de joi, plenul Consiliului Local al Municipiului Iaşi a mai aprobat, cu majoritate de voturi, modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi, precum şi organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de funcţionare ale Editurii „Junimea” în anul curent. În ceea ce priveşte proiectele de hotărâre care presupuneau aprobarea de Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD) şi, respectiv, Planuri Urbanistice Zonale (PUZ), întocmite în vederea construirii sau extinderii unor construcţii pe terenuri proprietate privată, acestea au trecut de plenul Legislativului local cu voturile PSD şi ALDE, în timp ce reprezentanţii PNL s-au abţinut de la vot. De altfel, consilierii locali liberali au fost singurii care au votat şi împotriva proiectului de hotărâre care prevedea aprobarea unui ajutor de minimis individual, reprezentând scutirea de la plata taxei pe clădiri şi a taxei pe teren datorate de SC Tehnopolis SRL pentru perioada 01.01.2019 – 31.12.2020, documentul întrunind, în final, numărul necesar de voturi pentru validare datorită voturilor reprezentanţilor PSD şi ALDE. (Edmond Macri)