Proiect privind creşterea accesului la educaţie şi incluziune socială a copiilor din mediile defavorizate

Asociația Salvați Copiii Iași organizează vineri, 8 februarie, la ora 13.00, în Sala Mare a Primăriei, conferinţa de promovare a proiectului ”Școala DA!”, co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6  “Educaţie şi Competenţe”, Prioritatea de investiţii 10 (i) ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, apelul de proiecte POCU/74/6/18/18/ Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, cod My SMIS.  Proiectul îşi propune să intervină în problematica diversă şi complexă a eşecului şcolar şi a comunităţilor dezavantajate socio- economic din municipiul Iași. Proiectul propune o serie de abordări inovatoare, având ca repere individualizarea asistenţei socio-educaţionale, adaptarea curriculei la contextual comunităţii şi al grupurilor vulnerabile pe care le deserveşte instituţia de învăţământ, vizând în mod direct creșterea accesului la educație și incluziunea socială.  “În cadrul evenimentului vom vorbi despre obiectivele specifice ale proiectului, despre rezultatele așteptate, modalități de lucru în atingerea obiectivelor propuse și despre partenerii instituționali care susțin demersurile necesare pentru obținerea rezultatelor dorite”, a declarat Liviu Măgurianu, managerul proiectului. Valoarea totală a proiectului este de 3.584.503,88 de lei, din care 3.566.145,72 lei reprezintă valoarea cofinanțării UE. Contractul de finanțare este încheiat pentru o perioadă de trei ani, activitățile urmând să fie implemetate în perioada 22 mai 2018- 21 mai 2021. (Edmond Macri)