Proiectul de mobilitate SEE depus de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a fost aprobat de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale, acesta urmând a fi implementat începând cu luna iunie a anului în curs. Programul SEE reprezintă un proiect de  mobilități susținut prin fondurile Mecanismului Financiar 2014-2021, destinat îmbunătățirii calității învățământului superior prin finanțarea stagiilor studențești și a celor de predare și formare ale personalului didactic și administrativ.

Universitatea va beneficia de un grant instituțional total de peste 250 de mii de euro destinați finanțării stagiilor studențești (de studiu și practică) și a celor pentru personalul didactic și administrativ, întreaga sumă fiind gestionată de către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

În anul anterior, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a intrat în competiție alături de alte 12 instituții de învățământ superior de la nivel național; în anul 2019 au candidat 18 instituții, UAIC reușind să își mențină poziția de lider. Serviciul Relații Internaționale al Universității a realizat și depus proiectul de mobilitate SEE al UAIC, în urma competiției și a selecției fiindu-i acordat spre finanțare 25% din totalul sumei alocate de statele Spațiului Economic European susținerii performanței mediului academic din România, cel mai mare procent alocat dintre toate instituțiile candidate.

În  anul academic 2017-2018, în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, și în celelalte universități din România, a fost  relansat Programul SEE orientat către realizarea schimburilor academice cu instituții din statele Spațiului Economic European. După aprobarea proiectului SEE al UAIC din anul 2017, selecțiile pentru stagiile de studiu și practică ale studenților au fost demarate în luna aprilie a anului 2018 în cadrul a 8 facultăți și a Centrului de Studii Europene – cele care încheiaseră acorduri cu universitățile partenere din Norvegia, Islanda și Lichtenstein, anume: Facultatea de Biologie, Facultatea de Geografie și Geologie, Facultatea de Litere, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Drept, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Facultatea de Matematică, Facultatea de Filosofie și Științe Politice.

Pentru noul proiect SEE aprobat acum, au fost deja încheiate acorduri de parteneriat cu instituții din cele trei state apartenente Spațiului Economic European, anume Islanda, Norvegia și Lichtenstein. Aceste acorduri privesc atât realizarea stagiilor de studiu în cadrul unor instituții academice, cât și desfășurarea unor stagii de practică orientate către dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților. Dintr-un total de 14 parteneriate încheiate, 9 reprezintă acorduri realizate cu instituții de învățământ superior printre care pot fi enumerate Norwegian University of Science and Technology, Bifrost University, University of Bergen, University of Lichtenstein etc. Acordurile pentru stagii de practică sunt în număr de 6, dintre care un acord dublu atât pentru studiu cât și pentru practică și 4 acorduri realizate cu instituții din domeniul hotelier (Hotel Anna, Scandic Seilet etc.), pentru cele două secții de Turism din cadrul UAIC.

La selecțiile derulate în facultățile Universității „Alexandru Ioan Cuza” au fost aleși până în prezent 16 studenți pentru stagii de practică și 19 studenți pentru stagii de studiu. Începând cu luna februarie vor fi demarate și selecțiile pentru stagiile de predare și formare ale personalului academic și administrativ ce au ca obiectiv creșterea performanței academice în învățământul superior, respectiv creșterea calității serviciilor oferite studenților UAIC.