UE introduce noi reguli pentru a oferi comercianţilor un mediu de tranzacţionare online mult mai transparent

Uniunea Europeană introduce noi reguli pentru a oferi comercianţilor un mediu de tranzacţionare online mult mai transparent, echitabil şi predictibil, precum şi un sistem eficient pentru soluţionarea plângerilor.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, remis AGERPRES, reprezentanţii Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene (UE) au ajuns joi la un acord de principiu cu Parlamentul European pe propunerea de regulament referitoare la relaţia dintre platformele online şi comercianţii care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul acestora. Acordul va fi înaintat statelor membre pentru acordul final în Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi.

„Preşedinţia României la Consiliul UE doreşte să aducă o contribuţie substanţială la crearea unei economii digitale europene, care este bazată pe date, este inovatoare, competitivă şi conectată. Prin urmare, Preşedinţia română depune toate eforturile necesare pentru încheierea dosarelor-cheie care consolidează Piaţa Unică Digitală, precum Regulamentul privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru furnizori prin servicii de intermediere online”, se spune în comunicat.

Coordonarea acestui dosar a fost făcută de Ministerul Economiei, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe şi al Consiliului Concurenţei din România.

„Noile reguli vor crea predictibilitatea necesară afacerilor la nivelul UE, dacă acestea vor să beneficieze de avantajele e-commerce. Este un pas important în desăvârşirea Pieţei Unice Digitale europene. Transparenţa este esenţială!”, a declarat ministrul român al Economiei, Niculae Bădălău.

Principalul scop al acestui regulament este acela de a stabili un cadru legal care să garanteze termene şi condiţii transparente pentru utilizatorii persoane juridice ai platformelor online, precum şi modalităţi efective de despăgubire în cazul încălcării termenelor şi condiţiilor de către platformele online.

Platformele online care intră sub incidenţa acestui regulament includ pieţele online, magazine online de aplicaţii software şi/sau platforme de socializare, precum şi motoare de căutare, indiferent de sediul social al acestora, în cazul în care oferă servicii pentru utilizatorii persoane juridice cu sediul în UE şi care fac tranzacţii cu clienţi, de asemenea localizaţi în UE.

Regulamentul se va aplica la 12 luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE.

Acordul de principiu va fi transmis organismelor relevante ale Consiliului şi Parlamentului European pentru acordul final şi ulterior va fi transmis pentru adoptarea finală de către aceste instituţii.

Platformele online sunt facilitatori de bază ai comerţului digital. În prezent, mai bine de 1 milion de persoane juridice comercializează prin intermediul acestora; estimările arată că 60% din consumul privat şi 30% din consumul public de bunuri şi servicii raportat la economia digitală sunt tranzacţionate via intermediari online.

În timp ce oferă un potenţial imens în termeni de acces la pieţe (transfrontaliere), persoanele juridice europene nu pot exploata întregul potenţial economic al platformelor ca urmare a existenţei unor practici comerciale dăunătoare şi a lipsei unor mecanisme efective de adresare a plângerilor în Uniune. În acelaşi timp, furnizorii de servicii online se confruntă cu dificultăţi de operare pe piaţa unică ca efect al fragmentării existente. AGERPRES