Breaking News

Persoanele cu studii gimnaziale, în topul şomerilor din judeţul Iaşi

La sfârșitul lunii ianuarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași erau înregistrați oficial 8.961 de șomeri, din care 3.872 femei, rata șomajului fiind de 3,04%, înregistrând o scădere sensibilă de 0,01% faţă de luna anterioară. Potrivit datelor agenţiei, din totalul de 8.961 persoane înregistrate în evidențe, 1.114 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.847 erau beneficiari doar de servicii de ocupare gratuite. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.473 șomeri provin din mediul rural și 1.488 sunt din mediul urban. “Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Iași (34,24%), urmat de cei cu studii primare și fără studii (27,60%), în timp ce 24,93% au absolvit școala profesională sau arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 10,05 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,18%, se arată într-un comunicat de presă al agenţiei. Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 4.321 persoane foarte greu ocupabile, 3.858 greu ocupabile, 462 mediu ocupabile, iar 320 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.  În cursul lunii ianuarie 2019 s-au încheiat 719 contracte individuale de muncă ca urmare a acordării serviciilor de asistenţă personalizată de către funcţionarii AJOFM Iaşi. (E.M.)