Sprijinul Grupului BEI pentru proiecte din România s-a ridicat la 1,3 miliarde euro în 2018

Grupul Băncii Europene de Investiţii (Grupul BEI), compus din Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi filiala sa, Fondul European de Investiţii (FEI), a acordat României în 2018 suma de 1,311 miliarde euro sub formă de împrumuturi, garanţii, capitaluri proprii şi operaţiuni de micro-finanţare, a anunţat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici.

„Ca şi în anii precedenţi, şi în 2018 grupul BEI a demonstrat că aduce valoare adăugată în diversele etape ale ciclului economic, în vederea sprijinirii politicilor UE şi relansării creşterii economice pentru crearea de noi locuri de muncă. Astfel, BEI a acordat României noi împrumuturi în valoare totală de 981 milioane euro iar FEI a finanţat participări la capital, garanţii şi angajamente de micro-finanţare în valoare de 329 milioane euro pentru dezvoltarea unor proiecte importante pe întreg teritoriul ţării. România doreşte să continue să beneficieze de diversitatea instrumentelor şi modalităţilor de finanţare oferite de BEI, în calitate de bancă a UE, cu accent pe cele care pot ajuta la creşterea gradului de absorbţie al fondurilor europene nerambursabile. Aşa cum am declarat, anul 2019 trebuie să fie un an al investiţiilor. În acest sens invităm grupul BEI la consolidarea parteneriatului nostru, un sprijin financiar consistent şi bine echilibrat orientat atât către sectorul public, cât şi către sectorul privat”, a afirmat Teodorovici.

Conform unui comunicat de presă al instituţiei, BEI a semnat noi contracte de împrumut în valoare de 981 milioane euro, în timp ce FEI a angajat 329 milioane euro în trei operaţiuni de capitaluri proprii, 13 garanţii şi trei operaţiuni de micro-finanţare. Circa 8.800 de întreprinderi mici şi mijlocii au beneficiat de pe urma acestor investiţii, întreprinderi care susţin aproximativ 200.000 de locuri de muncă în România.

„În calitate de ministru al Finanţelor, de Guvernator pentru România la BEI şi de preşedinte al Consiliului Guvernatorilor, îmi exprim disponibilitatea de a explora împreună cu BEI şi celelalte state membre modalităţi de repartizare mai echilibrată a resurselor financiare, pe baza capacităţii dovedite a băncii de adaptare pentru a contribui în permanenţă la politicile şi obiectivele Uniunii Europene. Pe plan instituţional, contăm pe parteneriatul nostru solid cu BEI în exercitarea preşedinţiei Consiliului UE, într-o perioadă marcată de evenimente cu implicaţii instituţionale şi financiare asupra Uniunii şi, implicit asupra băncii, cum sunt Brexit sau negocierile următorului cadru financiar multianual (CFM post 2020). Încurajăm un dialog inter-instituţional eficient, cu o bună comunicare cu toţi cei interesaţi, pentru conturarea unei arhitecturi echilibrate a bugetului UE pe domenii şi instrumente diverse, atât în cadrul, cât şi în exteriorul UE după anul 2020”, a spus Teodorivici.

Sprijinul Grupului BEI în 2018 a reprezentat circa 0,64 % din PIB-ul României, potrivit vicepreşedintelui BEI, Andrew McDowell, aceasta ocupând locul 11 în rândul statelor membre ale UE în ceea ce priveşte volumul activităţilor Grupului BEI. O parte din ce în ce mai mare a finanţărilor Grupului BEI în România a fost posibilă cu ajutorul Planului de investiţii pentru Europa, lansat în 2015. În cadrul acestui plan, BEI acordă finanţări susţinute de Fondul european pentru investiţii strategice (FEIS), precum şi consultanţă prin Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii (EIAH). Până la sfârşitul anului 2018, Grupul BEI a aprobat proiecte în valoare de 652 milioane euro, susţinute de garanţii FEIS, mobilizând investiţii totale în valoare de 2,66 miliarde euro.

„2018 a fost un an de mare succes pentru Grupul BEI în România. Susţinerea financiară a României prin intermediul finanţărilor în valoare totală de 1,3 miliarde euro a fost acordată în mod echilibrat atât către proiecte din sectorul public, cât şi către tot mai multe întreprinderi mari şi IMM-uri din mediul privat, adesea prin garanţii în cadrul Planului de investiţii pentru Europa. Aproape 9.000 de întreprinderi au beneficiat de operaţiunile noastre, aceste întreprinderi susţinând circa 200.000 de locuri de muncă. Una dintre tranzacţiile inovatoare de anul acesta, încheiată cu susţinerea Planului de investiţii pentru Europa, a fost acordarea un împrumut destinat întreprinderilor conduse de antreprenoare (primul împrumut de acest fel acordat de către BEI in Europa). În plus, cooperăm îndeaproape cu autorităţile şi societăţile din România şi acordăm servicii de consultanţă susţinând pregătirea şi implementarea proiectelor prioritare”, a spus vicepreşedintele BEI Andrew McDowell.

Anul trecut, Banca UE a acordat un împrumut în valoare de 68 milioane euro producătorului de electrocasnice Arctic în vederea finanţării construcţiei unei fabrici inovatoare pentru producţia pe scară largă de maşini de spălat. BEI a semnat prima tranşă, de 50 milioane euro a unui împrumut de 150 milioane euro acordat Transgaz, cu scopul de a sprijini construcţia unui gazoduct pentru conectarea la resursele de gaze naturale ale României din largul Mării Negre. BEI a acordat un împrumut de 10 milioane euro către Radiocom pentru a sprijini lansarea unei reţele de televiziune digitală şi 150 milioane euro către Warehouses De Pauw pentru a finanţa construcţia de depozite în regiunile de convergenţă ale României.

Banca a sprijinit proiecte ale unor companii inovatoare pentru a încuraja cercetarea şi dezvoltarea şi a introduce tehnologii inovatoare de producţie în România: 7 milioane euro pentru a finanţa dezvoltarea unei industrii auto inovatoare şi sustenabile la nivel european şi 3 milioane euro Grupului Cikautxo pentru finanţarea departamentului de cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi pentru cheltuielile de capital ale acestei societăţi auto în fabricile din România.

În 2018, BEI a acordat României un împrumut în valoare de 450 milioane euro pentru a finanţa punerea în aplicare a programului de dezvoltare rurală (PDR) al României şi a acordat 14 milioane euro autorităţilor locale din Oradea pentru a finanţa îmbunătăţirea infrastructurii urbane a acesteia.

Banca a acordat un împrumut de 12 milioane euro pentru a finanţa primul program de investiţii din sectorul 5 al Capitalei destinat eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe. Aproximativ 100 de blocuri sunt în curs de reabilitare. Se estimează că această operaţiune va conduce la scăderea cu circa 50% a consumului de energie termică din aceste clădiri.

În 2018, Banca a acordat împrumuturi în valoare de 217 milioane euro prin intermediul a cinci instituţii financiare partenere ale BEI, facilitând în continuare accesul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-urilor) şi al autorităţilor locale la finanţare BEI, pentru a sprijini infrastructura locală, protecţia mediului, energia, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea, precum şi serviciile, inclusiv turismul. Se estimează că de împrumuturile acordate de BEI în România vor beneficia aproximativ 3.000 de proiecte elaborate de IMM-uri şi întreprinderi de dimensiune intermediară, întreprinderi care susţin in jur de 130.000 de locuri de muncă.

Anul trecut, având în vedere implementarea cu succes a Iniţiativei pentru IMM-uri, un proiect care combină Fonduri Structurale şi de Investiţii Europene (FEIS) cu resurse Orizont 2020, FEI şi BEI, şi tendinţele pozitive de absorbţie, Guvernul României a hotărât să majoreze contribuţia FEIS la acest program cu încă 150 milioane euro, rezultând într-o contribuţie totală de 250 milioane euro. Aceasta va permite ca întregul program Iniţiativa pentru IMM-uri să genereze un portofoliu de credite acordate IMM-urilor în valoare de aproximativ 1,4 miliarde de euro.

În urma unui an record, FEI şi-a continuat susţinerea în Romania şi în 2018 prin semnarea de contracte în valoare totală de 329 milioane euro sub forma a 13 tranzacţii de garantare, 3 tranzacţii de microfinanţare şi 3 operaţiuni cu capital de risc, cu scopul de a mobiliza finanţări totale de 938 milioane euro. Dintre acestea, 8 tranzacţii au beneficiat de garanţii oferite de către Fondul European de Investiţii Strategice (FEIS). În total, în 2018, activitatea FEI a facilitat accesul la finanţare pentru circa 5.800 de companii şi a contribuit la susţinerea a aproximativ 72.000 locuri de muncă.

Conform instituţiei, în România, serviciile de consultanţă sunt oferite în principal prin JASPERS (Asistenţă comună în vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene), Sprijin consultativ pentru proiecte (PASSA), Platforma europeană de consiliere în materie de investiţii (EIAH), Consultanţă privind instrumentele financiare (FIA) şi InnovFin – Servicii de consultanţă (IFA).

În 2018, JASPERS (Asistenţă comună în vederea sprijinirii proiectelor în regiunile europene) a finalizat 35 de misiuni în valoare de 4 miliarde euro, ducând la bun sfârşit 77 de misiuni pentru autorităţile din România, valoarea investiţiei ridicându-se la 9,1 miliarde euro, în cadrul perspectivei financiare 2014-2020. Trei proiecte majore de infrastructură rutieră în valoare de circa un miliard de euro (Sebeş – Turda etapa a II-a, Târgu Mureş – Câmpia Turzii şi Piteşti – Câmpulung – Braşov – etapa a II-a), susţinute activ prin JASPERS, au primit aprobare pentru fonduri fondurile ESI. Încă un proiect în valoare de 1,5 miliarde euro pentru dezvoltarea unei reţele de infrastructură rutieră integrată în Şoseaua de centură a Bucureştiului, care beneficiază de sprijin JASPERS şi PASSA, a fost înaintat spre aprobare la sfârşitul anului 2018.

PASSA este un cadru – desfăşurat în baza unui memorandum de înţelegere încheiat în 2015 între BEI şi România – în temeiul căruia BEI oferă asistenţă tehnică administraţiilor de stat responsabile de investiţiile din sectoarele publice cheie, cu scopul de a accelera executarea proiectelor, precum şi absorbţia fondurilor structurale UE. Până în prezent, iniţiativa s-a concentrat pe consolidarea capacităţilor, recomandând îmbunătăţiri de adus metodelor de implementare a proiectelor din sectoarele mediului şi transportului din România.

Platforma de consiliere, un program de parteneriat dintre BEI şi Comisia Europeană, este reprezentată activ în România. Până în ianuarie 2019, platforma a prelucrat 45 de solicitări de consiliere din România, de la cereri de informaţii la solicitări de asistenţă tehnică, de finanţare sau ambele. În prezent, platforma acordă sprijin în infrastructura din domeniul sănătăţii, planificare urbană şi sectorul IMM-urilor.

InnovFin – Servicii de consultanţă (IFA) este o iniţiativă comună BEI-Comisia Europeană în cadrul programului Orizont 2020, care îşi propune să îmbunătăţească bancabilitatea proiectelor şi oferă studii strategice nespecifice proiectelor, legate de dificultăţile de accesare a finanţării din sectoarele cercetare, dezvoltare şi inovare. În prezent, IFA vizează sectorul învăţământului superior din România, cu scopul de a identifica potenţiale oportunităţi de deblocare de fonduri şi investiţii pentru susţinerea acestui sector. AGERPRES