UE sprijină creditarea, prin facilitarea accesului la împrumuturile ipotecare şi la împrumuturile destinate sectorului public

Preşedinţia română a Consiliului şi Parlamentul European au ajuns miercuri la un acord provizoriu cu privire la un cadru armonizat pentru obligaţiunile garantate, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor Publice, remis miercuri AGERPRES.

Acest cadru va specifica o definiţie comună pentru primirea unei etichete ‘obligaţiune europeană garantată’ şi pentru a beneficia de un tratament preferenţial privind cerinţele de capital. Acordul urmează acum să fie transmis reprezentanţilor permanenţi la UE, spre aprobare.

Obligaţiunile garantate sunt instrumente financiare garantate cu un portofoliu separat de active, de obicei, împrumuturi ipotecare sau datorie publică, pentru care investitorii beneficiază de un tratament preferenţial în caz de incapacitate de plată a emitentului. Obligaţiunile garantate sunt o sursă eficientă de finanţare a economiei, asigurând un nivel ridicat de certitudine pentru investitori, precizează MFP.

Obligaţiunile garantate reprezintă un instrument de finanţare important în unele state membre, dar ele rămân insuficient utilizate în alte state membre. Graţie acordului la care s-a ajuns miercuri, UE va dispune de un cadru care va oferi stimulente pentru utilizarea acestor produse în întreaga Europă şi va contribui activ la dezvoltarea uniunii pieţelor de capital.

„Pieţele obligaţiunilor garantate sunt deosebit de bine dezvoltate în Germania, Danemarca, Franţa, Spania, Italia, Luxemburg şi Suedia, întrucât în aceste ţări există de multă vreme norme naţionale. În decembrie 2015, volumul obligaţiunilor garantate rămase de rambursat care fuseseră emise de instituţii cu sediul în UE se ridică la 2,1 mii de miliarde euro, reprezentând 84% din volumul total existent la nivel internaţional”, a afirmat Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor.

Obiectivul cadrului propus (alcătuit dintr-o directivă şi un regulament), pe care Comisia l-a înaintat în martie 2018, constă în stabilirea unor cerinţe minime de armonizare pe care vor trebui să le îndeplinească toate obligaţiunile garantate comercializate în UE. În acest fel se va mări securitatea pentru investitori şi se vor crea noi ocazii, în special acolo unde pieţele sunt mai puţin dezvoltate.

Acordul politic cu privire la obligaţiunile garantate urmează acum să fie transmis reprezentanţilor permanenţi la UE, spre aprobare. Apoi va fi revizuit de către experţii jurişti-lingvişti. Parlamentul şi Consiliul vor fi invitate să adopte în primă lectură regulamentul şi directiva propuse. AGERPRES