Iaşul, pe primul loc pe ţară, după Bucureşti, la numărul de cereri privind înscrierea în clasa pregătitoare

Judeţul Iaşi este pe primul loc pe ţară, după municipiul Bucureşti, la numărul cererilor introduce până acum în baza naţională de date privind înscrierea copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019 – 2020. Astfel, conform situației centralizate de Ministerul Educației Naționale (MEN), în intervalul 4-15 martie din prima etapă (4 – 22 martie 2019) a calendarului de înscriere în învățământul primar pentru anul şcolar 2019-2020, la nivelul judeţului Iaşi au fost introduse 5.547 de cereri pentru înscrierea în clasa pregătitoare, din care 4.823 de cereri pentru copiii cu vârsta de 6 ani, împliniţi până la data de 31 august 2019, inclusiv, şi respectiv 724 de cereri pentru copiii cu vârsta de 6 ani, împliniţi în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv. La nivel naţional, potrivit aceloraşi date, au fost introduse 122.220 de cereri în baza națională de date. Dintre acestea, 106.779 de cereri (87,4%) vizează copii cu vârsta de șase ani (împliniţi până la data de 31 august 2019, inclusiv), iar 15.441 de cereri (12,6%), copii cu vârsta de șase ani (împliniţi în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv). Pe primul loc la numărul de cereri se situează municipiul Bucureşti (12.871), urmat de judeţele Iaşi (5.547), Timiş (4.708), Cluj (4.428) şi Prahova (4.103). În prima etapă, cererile-tip de înscriere mai pot fi completate, online sau la secretariatul unității de învățământ în care se dorește înscrierea copilului, până vineri, 22 martie, inclusiv. Cererile-tip completate online trebuie validate ulterior în unitatea de învățământ aleasă pentru înscriere, în prezența părintelui și (cel puțin) a unui membru al comisiei, între orele 08:00 – 18:00, zilnic, de luni până vineri. Listele copiilor înscriși după prima etapă și numărul locurilor rămase libere vor fi afișate atât în unităţile de învăţământ, cât şi pe site-urile acestora şi ale inspectoratelor şcolare judeţene/ISMB, vineri, 29 martie. Cea de-a doua etapă rezervată completării/depunerii/validării cererilor-tip de înscriere este programată între 2 și 8 aprilie a.c. și se adresează copiilor care nu au fost înscriși/nu au participat în prima etapă, cererile fiind completate din nou, în funcție de locurile disponibile. Listele finale vor fi afișate în data de 11 aprilie. Ulterior, timp de o săptămână (12-19 aprilie), inspectoratele școlare vor centraliza și soluționa cererile părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși în vreo unitate de învățământ, având în vedere, cu prioritate, interesul educațional al copilului. (E.M.)