Aproape 5.000 de candidaţi susţin luni proba scrisă la Bacalaureat, în judeţul Iaşi

Luni, 1 iulie, este programată prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat, respectiv cea la Limba şi literatura română. Pentru susţinerea acestei probe, în judeţul Iaşi s-au înscris 4.935 de candidaţi. Potrivit regulamentului Ministerului Educaţiei Naţionale, accesul  candidaţilor în centrele de examen se face în intervalul 7:30 – 8:30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. În județul Iași sunt organizate 17 centre de examen, din care două la Pașcani şi câte una la Târgu Frumos și Hârlău  Inspectoratul Şcolar Judeţean recomandă candidaților să verifice atent cu o zi înainte de examen, repartiția pe săli, astfel încât să nu existe surprize neplăcute în dimineața tezei. De asemenea, în ziua examenului vor găsi în școala în care susțin teza o sală special amenajată pentru bagaje, unde ăşi vor putea depozita gențile, hainele și telefoanele mobile sau alte mijloace de comunicare, care nu sunt permise în sala de examen. „Le dorim succes candidaților care vor susține examenul de bacalaureat, având convingerea că pregătirea atentă, studiul perseverent, efortul depus constant pe parcursul anilor de liceu le vor fi pe deplin răsplătite. Sperăm, de asemenea, că participarea la cele două simulări derulate în acest an școlar i-a pregătit pe elevi și din punct de vedere psihologic, emoțional, determinându-i să conștientizeze importanța examenului de maturitate pentru traseul profesional ulterior. Pe de altă parte, am făcut eforturi considerabile la nivel județean pentru a asigura cele mai bune condiții pentru desfășurarea acestui examen, un număr impresionant de cadre didactice fiind implicate în calitate de asistenți, membri în comisii de examen sau profesori evaluatori, și anume peste 2000”, a declarat prof. dr. Genoveva Farcaş, inspector școlar general al judeţului Iaşi. La nivel naţional, pentru susţinerea probelor scrise la examenul de Bacalaureat din acest an s-au înscris 136.087 de candidaţi din toate promoţiile, din care 116.316 de candidați din promoția curentă, respectiv 19.771 de candidați din promoțiile anterioare. Calendarul examenului de Bacalaureat este următorul: 1 iulie – Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă ; 2 iulie – probă în cadrul bacalaureatului bilingv francofon (în 2 centre de examen) – proba scrisă ; 3 iulie – proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă ; 4 iulie – proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă ; 8 iulie – afișarea rezultatelor (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 – 16,00); 9 – 12 iulie – rezolvarea contestațiilor; 13 iulie – afișarea rezultatelor finale. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, susţinerea tuturor probelor scrise şi obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea, obţinerea mediei 6 (cel puţin) la probele scrise. Media minimă necesară pentru promovarea examenului de bacalaureat este 6,00. (E.M.)

.