Rata şomajului în luna iunie în judeţul Iaşi, în uşoară creştere

La sfârșitul lunii iunie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași erau înregistrați 8.545 șomeri (din care 3.759 femei), rata șomajului fiind de 2,90%, înregistrând o creștere sensibilă faţă de luna precedentă de 0,08 puncte procentuale. Tendinţa uşor ascendentă a ratei şomajului a fost influenţată de înregistrarea absolvenţilor unităţilor de învăţământ în evidenţele AJOFM Iași. Potrivit reprezentanţilor agenţiei, din totalul celor 8.545 persoane înregistrate în evidențe, 864 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7.681 erau beneficiari doar de servicii de ocupare gratuite. În ceea ce privește mediul de rezidență, 7.187 șomeri provin din mediul rural și 1.358 sunt din mediul urban. Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii iunie 2019
          Total 8.545
< 25 ani 846
între 25-29 ani 226
între 30-39 ani 1.220
între 40-49 ani 2.357
între 50-55 ani 1.698
peste 55 ani 2.198

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Iași (34,02%), urmat de cei cu studii primare și fără studii (28,13%), iar 22,81% au absolvit școala profesională sau arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 11,54 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 3,50%. În cursul lunii iunie s-au încheiat 1.059 contracte individuale de muncă ca urmare a acordării serviciilor de asistenţă personalizată de către funcţionarii AJOFM Iaşi. (E.M.)