5.864 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM

Ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, în primul semstru al anului au fost încadrate în muncă, prin intermediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Iaşi 5.864 de persoane, dintre care 2.196 femei. Potrivit unei informări date publicăţii de reprezentanţii agenţiei, din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 1.946 au peste 45 de ani, 1.624 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 1.642 au între 25 și 35 de ani, iar 652 sunt tineri sub 25 de ani (651 tineri NEET). În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 2.851 provin din mediul urban, iar 3.013 persoane sunt din mediul rural. „Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii profesionale (1.567), urmate de cele cu studii primare sau fără studii (1.428) și studii liceale şi postliceale (1.367). Numărul celor cu studii gimnaziale este de 816 iar cei cu studii superioare sunt în număr de 686”, se precizează în comunicat. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Iaşi, 5.375 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a AJOFM Iași, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată. Astfel, în primele şase luni ale anului, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 9.146 persoane. (E.M.)